TJELDSUNDPRISEN  - Retningslinjer og kriterier

 1. Tjeldsund kommune sin pris, Tjeldsundprisen, deles ut hver år. Prisens størrelse fastsettes ved budsjettbehandling.
 2. Tjeldsundprisen kan tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger, som står/har stått sentralt i kommunens kulturliv, idrett, frivillighet, eller på annen måte har gjort seg fortjent til en hedersbevisning.
 3. Samme person, lag/forening kan ikke motta prisen flere ganger for samme sak. 
 4. Alle innbyggerne i Tjeldsund kommune inviteres til å foreslå kandidater.
 5. Enhet for kultur og folkehelse foretar saksutredning, og Tjeldsund formannskap bestemmer hvem som skal motta prisen.
 6. Utdeling foretas, hvis mulig, i kommunestyrets julemøte.

UNGDOMSSTIPEND - Retningslinjer og kriterier:

 1. Tjeldsund kommune sitt Ungdomsstipend har som formål å støtte ungdommer innenfor alle kategorier av kultur, idrett og ungdomsarbeid.
 2. Stipendet deles ut hvert år etter søknad, og stipendbeløp fastsettes ved budsjettbehandling.
 3. Stipendet kan gis til alle ungdommer bosatt i Tjeldsund kommune, som søker, og som har en god begrunnelse for sin søknad, enten det gjelder kultur, idrett eller generelt ungdomsarbeid.
 4. Enhet for kultur og folkehelse foretar saksutredning, og Tjeldsund formannskap bestemmer hvem som skal motta stipendet.
 5. Samme person kan ikke motta stipend mer enn en gang.
 6. Utdeling foretas, hvis mulig, i kommunestyrets julemøte.
 7. Mottaker av Ungdomsstipendet skal rapportere til Tjeldsund kommune innen ett år om hvordan stipendet har vært benyttet.

  De som har mottatt kulturprisen i tidligere Skånland kommune siden 1983 er i kronologisk rekkefølge; Arne Dagsvik, Ole R Olsen og Gunnar Johansen, Nanna Karlsen, Asbjørg Skåden, Nelly Balteskard og Ole Granlid, Elin Klæboe og Kjell Roar Kanebog, Harald Nilsen og Skånland kunstforening, Solbjørg Borgan Berg, Solveig Simonsen, Viggo Nilsen, Historiegruppa v/Edd-Magne Torbergsen, Skånland Trekkspillklubb, Rolf Pettersen/SOIF, Markomeannu, Odd Bruun, Skånlandblåseran, Hans Zacharias Schjelderup, Nova Turlag v/Jan Arne Haugland, Dag Jøran Olsen.

  I gamle Tjeldsund kommune har følgende mottatt kulturprisen siden den ble opprettet i 2011; Ole-Martin Røberg, Thorill Paulsen, Gunda Nordgård, Torbjørn Solås, Ingar Steinsvik, Lucky Kongsvik, Tomas og gubban, Eldbjørg og Trond Bang.

  De som har mottatt frivillighetsprisen i gamle Tjeldsund kommune er i kronologisk rekkefølge; Jorunn-Heidi Olsen, Nina Røberg, Hild og Leidulf Bendiksen, Steivor Karlsen, Gunnhill Margy Andreassen. 
  Fra 2020 heter prisen, Tjeldsundprisen. Følgende har mottatt denne prisen: Laila Benjaminsen, Kay Gyltnes                                                                                              Følgende har mottatt Ungdomsstipendet (i kronologisk rekkefølge); Tom Høgli, Ine Mariell Solbakken, Julia Planterhaug, William N. V. Jakobsen, «Shake it» v/Sofie Madeleine Solbø og Lisa Jakobsen, Anja Rasmussen, Regine Torsteinsen, Einar Mikal Andreassen og Jan Arthur Reinås, Jonas Larsen, Frida Stabell og Johannes Simonsen, Agnethe Mathisen, Synnøve Magnusdottir. Sander Røberg, Sunniva Maria Haukebøe.