Opphold i institusjon er i hovedsak beregnet på dem som har et døgnkontinuerlig pleie/tilsynsbehov. Dette gjelder brukere som har vanskeligheter med å få dekket sitt daglige behov for pleie gjennom de hjemmebaserte tjenestene og som heller ikke har behov for opphold i sykehus. Målsettingen er at våre brukere skal få praktisk hjelp som er tilpasset aktuelt behov.

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema. Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav. Søknaden blir behandlet av et inntaksteam etter vedtatte inntakskriterier.

Hjemmel for tjenesten:

Kontaktinformasjon:

Tjeldsund omsorgssenter, tlf 76 91 91 60
Kontakttelefon for somatisk avdeling A: 76 91 91 65 (døgnåpent)
Kontakttelefon for dement avdeling B: 76 91 91 72  (døgnåpent)
Koordinator
Jorunn Heidi Olsen, tlf 76 91 91 60 / 478 11 825