Som innbygger i Skånland og Tjeldsund kan du søke om midler fra Bli kjent-fondet for å gjennomføre f. eks kultur- eller idrettsaktivitet, ungdomsarrangement, pensjonisttreff m.m. Forutsetningen er at arrangementet eller aktiviteten bidrar til at innbyggere i Skånland og Tjeldsund blir bedre kjent med hverandre.

>>Les mer om Bli kjent-fondet