Det er en større vannlekkasje i Ramsund, og flere abonnenter er derfor fri for vann nå på morgenen. Vi har personell ute på lekkaskesøk, og vi iverksette utbedring når denne er funnet. Vi har pr nå ikke oversikt over om dette berører abonnenter i andre deler av kommunen.

Vi kommer tilbake med mer info etterhvert

Ved spørsmål, ring Ole Øystein Lindebø - tlf 99295475

NY INFO -  kl 0910:

Så lang ser det ut til at det kun er Ramsund som er berørt av vannvekkasjen. 

NY INFO KL 11.00:

Lekkasjen er antagelig funnet, og området er avstengt. Alle skal nå ha vann i Ramsund.

NY INFO KL 11.20:

Det var lekkasje på inntaksledningen til Tjeldsundhallen. Lekkasjen utbedres over helga, men det legges en midletidig vannledning som forsyner  deler av hallen. Garderrobe og svømmehallen blir stengt til vannledningen er utbedret. 

Ellers har alle nå normal vannforsyning i Ramsund.