OPPDATERT INFO KL 20.10:

Vannlekkasjen er nå utbedret og vannert er tilkoplet. Alle abonnentene skal nå ha fått vann. De i øvre del av Kongsvik kan ennå ha litt redusert trykk inntil trykket har stabilisert seg.

NB! HUSK Å TAPPE UT PÅ LAVEST PUNKT I HUSET, FØR DU BRUKER VANNET, PGA AT DET KAN LØSNE NOE GROE I RØRENE ETTER EN SLIK LEKKASJE

 

 

Vi har nylig funnet en vannlekkasje på hovedvannledningen nedenfor Kløverheimveien i Kongsvik. Vannet er nå stengt, og abonnenter fra Kong Olavsvei 879 og forbi Kongsviktoppen, er derfor fri for vann. Vi har igangsatt arbeid med å utbedre dette, og entreprenør er på veg. Det vil blir gravd opp i ettermiddag/kveld og vi antar at vannet blir utbedret iløpet av kvelden.

Det blir ikke kjørt ut vann til abonneneter. Men nedre del av Kongsvik vil ha normal vannfornyning. 

Saken blir oppdatert

 

Ved evt. spørsmål, kan dere kontakte Einar Jakobsen på tlf 90573165 eller Ole Øystein Lindebø på tlf 99295475

Plan og utviklingsavdelingen