Pga arbeid med utbedring av en mindre vannlekkasje på kommunal vannledning i Stornakken Boligfelt på Fjelldal, må vi desverre  stenge vannet. Det er abonnenter i Stornakken boligfelt som blir berørt, og vannet vil være borte i noen timer midt på dagen idag 07.august. Beklager kort varsel.

Når vannet er tilbake ber vi om at det tappes litt på laveste punkt i huset før bruk. 

 

Ved evt. spørsmål, ring Ole Øystein Lindebø tlf 99295475