Vannet blir avstengt fra kl. 1700 og utover kvelden til arbeidet er ferdig, beregner å være ferdig til kl. 2400.
I denne forbindelse vil alle abonnenter i  Stornakkveien,  Strandaveien 148, 150, 152, 154, 156 og 174 (Fjelldal servisebygg) bli helt fri for vann.
Det samme gjelder for Norges brannskole og andre abonnenter i Brannskoleveien.
Kjøkkenet/ kantina på Norges brannskole blir forsynt med midlertidig vann fra ekstern tank.
Når vannet er tilbake ber vi om at abonnentene tapper eventuelt farget vann fra utekranen eller en annen kran slik at ikke tilsmusset vann blir dradd inn i varmtvannsbereder og toaletter.