I denne forbindelse vil alle abonnenter i Kongsvik bli helt fri for vann fra kl 0900 og utover dagen til arbeidet er avsluttet. Vi håper at vi kan være ferdig kl 2100.

Det samme gjelder for abonnenter på Tjeldøya fra Vannbehandlingsbygget og til Sandselva.

Abonnenter i Ramsund,  Fjelldal og Tjeldøya (fra Gyltneset til Sand) vil være forsynt med vann fra Ramsund og Fjelldal høydebasseng, disse vil kunne oppleve ha noe redusert vanntrykk.

Vi ber om at abonnentene på Tjeldøy vannverk ikke bedrive aktiviteter som gjør at det brukes mye vann, da dette vil medføre at alle blir fri.

Når vannet er tilbake ber vi om at abonnentene tapper eventuelt farget vann fra utekranen eller en annen kran slik at ikke tilsmusset vann blir dradd inn i varmtvannsbereder og toaletter.