Iforbindelse med annonsert arbeid med utskiftning av vannkum på Nedre Fjelldal i kveld, blir også Stornakken boligfelt utkoplet. Dette er desverre ikke varslet tidligere. Det viser seg nå under arbeidet at det også er nødvendig å stenge vanntilførselen for Stornakken boligfelt . Arbeidet blir sannsynligvis ferdig før midnatt.

 

Plan og Utviklingsavdelingen