Det har i perioder det siste døgnet vært brunt vann i deler av ledningettet i Ramsund. Det ble oppdaget i går den 15. og idag har vi forsøklt å spyle ledningsnettet. Desverre er det ennå plasser hvor vannet er brunt., og vi beklager dette. Brunt vann kommer av at groe i ledninsnettet slipper taket og vil følge vannstrømmet ut.  Vi jobber med videre med saken for å kartlegge og løse problemet. Vi beklager dette. Det er ikke innført kokepåbud. 

 

Plan og utviklingsavdeling