Natt til søndag den 10.februar stoppet UV anlegget på Sand, noe som utover søndagen desverre medførte problem med vannforsyningen i Kongsvik. Vi beklager dette.

Personell fikk varsel om feil, rykket ut grytildlig søndag morgen til Sand,  og fikk satt igang UV anlegget igjen slik at vannet etter en stund kom tilbake  i Kongsvik. Trykkforskjell og etterfylling av ledningsnettet, gjør at groe i rørene slipper, og medføre uklart vann i en tid etter at vannet er tilbake. 

Vi vet ikke hva som er årsak til at UV anlegget plutselig stoppet, og ikke startet opp igjen automatisk. Dette vil bli undersøkt.

Når UV anlegget stopper som det fra tid til annen kan gjøre, stenger ventilene for vannforsyning til nettet for at ikke urenset vann skal gå ut til abonnentene.

Siden det ikke er eget vannresovoar/basseng i Kongvsik, vil vannforsyningen der stanse helt. Øvrige deler av nettet forsynes fra høydebasseng i Ramsund og på Fjelldal.

Ledningsnettet i Kongsvik er også av svært varierende stand. Det er planer for både vannresovoar og nytt ledningsanlegg i øvre del av Kongsvik. Men vi venter ennå på de siste grunneiertillatelsene før dette arbeidet kan iverksettes. 

Tjeldsund kommune har desverre  ikke beredskapvakt på vannverket, eller vakttelefon. Derfor kan det i verste fall ta tid før vi får fikset opp slike problem utenom arbeidstid.  Også denne gangen kan vi takke personellet som var hjemme og stilte opp så kjapt en tidlig søndag morgen.

Det er IKKE innført kokepåbud på vannet.

 

Tjeldsund kommune

PLU sjef