Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 26.06.2020: Regler/rutiner for besøk på institusjoner i Tjeldsund kommune fom 26.06.2020

Publisert

Gjenåpning av skolene - Nytt 8.5.2020

Nytt 8.5.2020

I løpet av uke 20 skal elever på 5.-10.trinn tilbake til skolene. Det vil bli sendt ut informasjon fra den enkelte skole til elever og ansatte om åpningen for den enkelte skole.

 

Plan for gjenåpning av skolene for elever på 5.-10.trinn:

 

Skole:

Dag:

Elever på trinn:

Kongsvik skole

Mandag 11.mai 2020

5.-10.trinn

Grov skole

Mandag 11.mai 2020

5.-10.trinn

Ramsund skole

Mandag 11.mai 2020

10.trinn

Tirsdag 12.mai 2020

5.-9.trinn

Skånland skole

Tirsdag 12.mai 2020

5.-10.trinn

Sandstrand oppvekstsenter

Tirsdag 12.mai 2020

5.-7.trinn

 

Elever ønskes velkommen tilbake til skolen!

 

Les mer på linkene under. 

Informasjonsbrev til foresatte i forbindelse med gjenåpning av skolen på bokmål:

Informasjonsbrev til foresatte i forbindelse med gjenåpning av skolen på samisk

Informasjonsbrev til foresatte i forbindelse med gjenåpning av skolen på engelsk:

Mer informasjon om åpning av skoler og barnehager

 

 

Kontaktinformasjon enhetsledere:


Ramsund skole
Ketil Edvardsen
Ketil.Edvardsen@tjeldsund.kommune.no
90606943

 

Skånland skole
Tor Einar Fagereng
Tor-Einar.Fagereng@tjeldsund.kommune.no
91737566


Kongsvik skole
Gro Hege Markussen
Gro.Markussen@tjeldsund.kommune.no
98836463Sandstrand oppvekstsenter
May Lill Kornbakk
May.Kornbakk@tjeldsund.kommune.no 99796996
 


Grov skole
Vanja Elvenes
Anne-Helen Bendiktsen
Vanja.Elvenes@tjeldsund.kommune.no 91782956
Anne.Bendiktsen@tjeldsund.kommune.no 91796224


 

 

 

Lokale forskrift om bl.a. hjemmekarantene er ikke forlenget i Tjeldsund

Tjeldsund kommune har fra 23. mars hatt lokale forskrifter som etter smittevernfaglige vurderinger har gitt strengere bestemmelser enn de nasjonale forskriftene har gitt. Det har vært i forhold til reisekarantene, der Tjeldsund i likhet med nabokommunene, har hatt «søringkarantene», og i forhold til hva som defineres som fritidseiendommer, der bla campingvogner i Tjeldsund også har vært definert som fritidseiendommer.

Vedtak om forskrifter har vært fattet for å begrense smittespredning samt for å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester i kommunen.

Hvert vedtak har hatt en varighet på 7 dager. Siste vedtak ble fattet 14. april.

 

Utvidet definisjon av fritidseiendommer opphørte 20 april, da den nasjonale forskriften utgikk.

Øvrige bestemmelser i lokal forskrift vedtatt av formannskapet 14. april hadde varighet til og med 21. april.

Forskriften er ikke forlenget da momentene for faglig begrunnelse ikke er til stede i samme grad som tidligere. Våre nabokommuner har heller ikke videreført sine vedtak. Fra nasjonalt hold er vi oppfordret til å unngå unødvendige fritidsreiser.

Idrettshallene åpner - 12.5.2020

Viktig at alle følger smittevernreglene

Tjeldsund kommune har laget smittevernplan som alle som benytter idrettshallene må benytte. Veldig viktig at alle lag og foreninger orienterer alle som har trening om at smittevernreglene MÅ følges. 

Her finner du smittevernreglene PDF document ODT document

Frivillighetssentralen og folkebibliotekene åpner igjen - 15.5.2020

 Tjeldsund folkebibliotek og fillialene i Ramsund og Kongsvik åpner igjen med vanlige åpningstider. 

For å begrense smittefare er bibliotektjenestene begrenset til kun utlån, og en kan oppholde seg inntil 15 minutter inne i bibliotekets lokaler. 

Det skal være kun 3 personer tilstede i lokalet samtidig, husk å sprit hender før du går inn. 

Innlevering av bøker skjer ved bokkassen ved inngangen. 

Publikums-PCen er desverre stengt inntil videre. 

Velkommen til våre bibliotek! 

 

Frivillighetssentralen

Frivillighetssentralen åpner opp for alle sine aktiviteter fra mandag 11 mai.
Til dere som har savnet aktivitetene, velkommen innom, men husk at du må være frisk

Vi følger smittevernplan utarbeidet av Tjeldsund kommune, har noen begrensninger ift slik dere er vant med å ha det på sentralen. 

 

Her finner du utarbeidet smittevernplan  PDF document ODT document

Trenger du noen å snakke med?

Kontakttelefon avdeling for psykisk helse og rus.

Psykisk helse- og rustjeneste i Tjeldsund har endret sine rutiner som følge av det pågående Koronautbruddet.

Dette medfører mindre oppsøkende virksomhet. De ansatte bruker i større grad telefon og videosamtale for å opprettholde kontakten med brukere.

 

Vi vet at enkelte kan oppleve denne tiden som noe tung. Noen vil kunne slite mer enn andre.

Trenger du noen å snakke med? Våre ansatte er tilgjengelige alle hverdager mellom kl 0900 – 1500 på telefon 908 72 284.

 

Barnehagene - Oppdatert 18.3.2020

Skrevet 18.4. 2020

Barnehagene i Tjeldsund åpner gradvis fra mandag 20.april. Den enkelte familie vil få informasjon fra egen barnehage om hvordan åpningen vil bli gjennomført i denne barnehagen. Foresatte oppfordres til å følge opp om de lokale retningslinjene og tilpasninger som gjøres. Åpningstiden vil bli noe redusert fremover som følge av økt smitteverntiltak. Barna vil også bli delt inn i mindre grupper, kohorter, som består av faste barn og ansatte. Foresatte minnes på om at det er spesielt viktig i tiden fremover at barn er hjemme når de er syke.

 

Smitteverntiltakene for en trygg åpning av barnehagene bygger på de tre grunnpilarene:

 

 1. Syke personer skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

 

Foresatte som er usikre og har spørsmål bes kontakte styrer i barnehagen der barnet/barnene går.

 

Kontaktinformasjon enhetsledere:Ramsund barnehage
Marit Pettersen
Marit.Pettersen@tjeldsund.kommune.no
91152127/48025299


Kanutten barnehage
Trude Heimgård
Trude.Heimgård@tjeldsund.kommune.no
46887496/95756789


Markománák
Trine Eriksen
trine@vardobaiki.no


Evenskjer barnehage
Astrid Pia Stensaker
Astrid.Stensaker@tjeldsund.kommune.no
77089480/91352209Kongsvik barnehage
Solveig Rinaldo
Solveig.Rinaldo@tjeldsund.kommune.no
94171009/90526525


Sandstrand oppvekstsenter
Vigdis Hågensen
Vigids.Hagensen@tjeldsund.kommune.no 97040966


Ressan barnehage
Solbjørg Borgan
Solbjørg.Borgan@tjeldsund.kommune.no
41218380

 

ETS Fysioterapi er åpne igjen. 21.4.2020

Kommunens fysioterapeuter (både private v/ ETS fysioterapi og kommunalt ansatte) er tilbake på jobb og er klar til å ta imot pasienter igjen.

Helsedirektoratet har utgitt bransjestandarden for smittevern, og denne vil være førende for hvordan vi vil drifte fremover.
Ta kontakt for mer informasjon og ved behov for time:
ETS fysioterapi tlf 770 85 500.
Kommunefysioterapeut Linda N. Hartviksen: tlf 915 45 033 / Maritha Haukebøe 958 23 004

Første smittetilfelle er bekreftet i Tjeldsund kommune 17.03.2020

Situasjonen er under kontroll og fulgt opp forskriftsmessig. Kommunen oppfordrer alle til og følge karantenebestemmelsene.

Kontakt: kommuneoverlege Nadezda Wessel

 
Skrevet 17.03.2020
 

Rådhuset på Evenskjer åpner igjen for besøkende 20.4.2020

Rådhuset vil åpne igjen for besøkende mandag 20.4.2020

 

Hvem har rett til omsorgstilbud i barnehager og skoler? 15.03.2020

Skrevet 15.03.2020

I går gikk både statsministeren og næringsministeren ut i media og gav føringer for hvilke foreldre som skal få rett til omsorgstilbud i barnehager og skoler for nøkkelpersonell. De nye presiseringene er tatt opp med beredskapsledelsen.

 

Informasjon om hvem som skal få omsorgstilbud finner dere på følgende lenker:

 

I presiseringen kommer det frem at bedriftene må gjøre en vurdering på hvilke ansatte innenfor de 15 samfunnskritiske områdene som regnes som kritisk personell/nøkkelpersonell. Det er ikke tilstrekkelig at de arbeider innenfor næringen. Hvis det blir problemer i forhold til dette, så får vi rette en henvendelse til eventuell bedrift.

 

Der barnet har to foresatte, og bare den ene jobber i samfunnskritisk funksjon, kan de ikke benytte seg av tilbudet. Om den andre (som ikke har samfunnskritisk funksjon) har hjemmekontor eller ikke spiller i denne sammenheng ingen rolle.

Har begge foreldrene samfunnskritisk funksjon kan de benytte tilbudet, selv om en av foreldrene har hjemmekontor.

Hjemmekontor spiller således ingen rolle i fortolkningen.

Kirkekontoret - Nytt 8.05.2020

Skrevet 08.05.2020

Det er nå kommet smitteveileder for kirkelig undervisning, kirkemusikalsk virksomhet og diakonalt arbeid. Vi har gjennomgått denne, og konkludert med følgende:

* Konfirmantundervisning tas opp igjen i løpet av et par uker. Prestene informerer konfirmanter og foresatte direkte om dette.
* Voksenkoret tar opp sine øvinger igjen. Dirigent har kontakt med koret om dette.
* Barne- og ungdomskorene tar ikke opp sin aktivitet igjen før til høsten rundt skolestart. Dette fordi veilederen stiller krav til flere voksne til stede, og et ekstraordinært smittevern og renhold som vi dessverre ikke har kapasitet til å imøtekomme. Trosopplærer informerer direkte til korene rundt dette.

 

Begravelser avvikles, men kun med de nærmeste pårørende tilstede, slik prosten har informert om i Harstad Tidende. Barnedåp og vielser kan gjennomføres etter nærmere avtale.

 Kirkekontoret stenger dørene for besøk. Vi er på jobb, og svarer på henvendelser pr telefon og epost som vanlig. Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe. 

Informasjon legges fortløpende ut på vår Facebook-gruppe «Menighetene i Tjeldsund». Følg oss gjerne der.

Reiseråd - for både ansatte, helsepersonell og andre - Oppdatert 8.5.2020

Tjeldsund kommune forholder seg til råd gitt av Folkehelseinstituttet

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Karantene

Alle som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst. Det gjelder også helsepersonell.

 • En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås.
 • Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer.
 • Med nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr. 

Unntak fra karanteneplikt

Det er unntak for:

 • Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, når de reiser til og fra arbeid.
 • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner (regjeringen.no) og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid.
 • Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fritidseiendom i Sverige eller Finland.
  • Unntak fra karanteneplikt gjelder ikke dersom personen overnatter på fritidseiendommen eller annet sted i Sverige eller Finland før retur til Norge.
  • Unntak fra karanteneplikt gjelder heller ikke dersom personen i Sverige eller Finland har oppsøkt butikker, kjøpesentre eller lignende eller har hatt nærkontakt med andre personer enn sine husstandsmedlemmer.
 • Personer som krysser Norges grenser i forbindelse med gjennomføring av avtalt eller fastsatt samvær mellom foreldre og barn eller delt bosted for barn.
 • Personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2 i løpet av de siste seks månedene.

Virksomhetsledelsen avgjør

Det er virksomhetsledelsen i virksomheten hvor helsepersonellet er ansatt som avgjør unntak fra karanteneplikten for personell med kritisk samfunnsfunksjon. 

For personell som arbeider i privat virksomhet, og som i henhold til lov eller avtale tilbyr helsetjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, skal avgjørelsen tas av den virksomhet man har et tjenesteforhold til.

Se rundskriv 1-3/2020 for mer informasjon om karantene (regjeringen.no).

 

 

 • Reiser

  Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette er den strengeste form for reiseråd som kan gis. Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Les mer om reiseråd her

   
   

 

       

ETS Medisinske senter

Kjære brukere av ETS Medisinske Senter!

Grunnet Corona pandemien, ser vi oss nødt til å endre på rutiner ved legesenteret fremover.
Dette for å holde smittespredningen nede!

Vi har stor pågang på telefonen og beklager ventetiden når dere ringer.

Vi ber om at INGEN MØTER DIREKTE på legesenteret uten timeavtale dersom:

1. Du har luftveissymptomer.
2. Du har vært i utlandet siste 14 dager.
3. Du har vært i nærkontakt med personer som har punkt 1. eller 2.

I tillegg ber vi om at de av dere som har vanlige timer, avbestiller denne om dere er innenfor disse punktene.

Vi beklager bryderiet dette medfører, men vi må beskytte våre svakeste og håper på forståelse for dette!

Vi minner om viktigheten av gode vaner for forebygging av smitte:

Håndvask
Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann, særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender. Det anbefales å vaske hender når man kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.

Hånddesinfeksjonsmiddel/håndsprit virker mot koronaviruset og er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, men husk at dersom hendene er synlig skitne eller våte har dette redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

Hostevaner
Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
Tilstreb å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.

Samtidig ønsker vi å takke for all positiv tilbakemelding vi får fra dere i denne utfordrende tiden.

Mvh fra oss alle på ETS Medisinske Senter!

 

I forbindelse med Covid-19 (Koronavirus) er det en del prøvetaking av pasienter i henhold til retningslinjer fra FHI som blir tatt utenfor legekontoret. Dette gjøres for å skjerme andre pasienter og begrense videre smitte.
Vi opplever at det i forbindelse med prøvetaking blir filmet/tatt bilder som blir delt i sosiale medier av forbipasserende.
Vi håper at alle bidrar til å vise hensyn til sine medmennesker i den situasjonen vi befinner oss i nå og ikke bruker sosiale medier på en slik måte.

 

Ets Medisinske senter har iverksatt sine rutiner for tiltak når det gjelder mottak og behandling av syke pasienter med mistanke om koronavirus, samt at de har utsyr for dette på plass.

VIKTIG! Har du influensalignende symptomer, så ta kontakt med lege pr. telefon først og få direktiver for hvordan du skal håndtere akkurat din situasjon.

Hva gjør du hvis du mistenker du er syk med det nye koronaviruset?

Det viktige er at du i første omgang ikke møter opp på legekontoret dersom du har influensasymptomer, men tar kontakt via telefon, og får deretter veiledning for hva du skal gjøre ut fra din situasjon.

Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse:

 • ring fastlegen din/lokalt legekontor
 • dersom du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på telefon 116117

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.

Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

 

Tjeldsund kommune forholder seg til rådene fra folkehelseinstituttet og oppdaterer våre nettsider ved ny informasjon.

Her finner du informasjon om koronaviruset (nettsidene til Folkehelseinstituttet);

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter - oppdatert 8.5.2020

Oppdatert 8.5.2020

Det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer.

 • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.

 • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er til stede.
 • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 
 • Med arrangement menes:
  • a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
   b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
   c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.
 • Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. 

Arrangementer med 51–499 personer

Inntil videre er arrangementer med 51 eller flere personer forbudt. 

Arrangementer med flere enn 500 personer

Alle kultur- og idrettsarrangementer med mer enn 500 personer er forbudt fram til og med 31. august 2020.

Les mer her

Helsestasjon og jordmortjeneste drives med lavdrift - oppdatert 5.5.2020

Tirsdag 5.5.2020

Helsestasjonen drifter fortsatt med noe lavdrift. dvs at noen konsultasjoner foregår pr telefon, mens alle konsultasjoner som innbefatter vaksinering eller legebesøk opprettholdes fra helsestasjonen. Ved behov vil også andre konsultasjoner bli prioritert på helsestasjonen.

Helsestasjonen holder fortsatt stengt for besøkende uten timeavtale.

Skolehelsetjenesten driftes fysisk på skolen for de elevene som er på skolen. For elever som ikke er på skolen har skolehelsetjenesten telefontilbud for de barn og foreldre som ønsker kontakt.

Jordmor gjennomfører konsultasjoner med gravide som normalt så langt dette lar seg gjøre.

Jordmortjenesten, helsestasjonen og skolehelsetjenesten er tilgjengelig på telefon og er behjelpelig med å svare på eventuelle spørsmål.

Kontakt oss på telefon 901 91 750

 

 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Logo for F