Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
2. desember:

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 27.11.2020 Anbefalinger fra Tjeldsund kommune, kort statusorientering

Information about coronavirus in other languages. Les mer
A A A

Tiltak rundt Korona-viruset - Nytt 27.11.2020 Anbefalinger fra Tjeldsund kommune, kort statusorientering

Kort oppdatering etter møte i kriseledelsen 27.11.2020

Det nærmer seg jul, og juleforberedelsene i kommunen går som normalt med de forbehold som smittevernreglene gir. 

 • Skolegudstjenester i Tjeldsund avholdes som normalt i den enkelte skolekrets. For de minste skolene er kirkerommet så stort at det kan holdes avstand mellom kohortene. Der elevtallet er stort (over 50) gjennomføres flere gudstjenester etter hverandre slik at alle kan delta. . Ansatte i kirken har vist stor fleksibilitet for å få dette til.
 • Også i år blir det julegrantenning som normalt i deler av kommunen. Arrangørene har henvendt seg til smittevernlegen om råd for gjennomføring, og har avklart arrangementet med henne
 • Julehandel – det kan være lurt å planlegge julehandel i god tid og til tidspunkt hvor det erfaringsmessig er få kunder i butikkene

Anbefaling om at personer som kommer til kommunen etter å ha oppholdt seg i regioner med høyt smittetrykk tester seg ankomstdagen eller så snart som mulig etterpå opprettholdes. 

Til slutt minner vi om de grunnleggende smittevernreglene:

 • Vask hendene
 • Vis hensyn når du hoster eller nyser, bruk papirlommetørkle eller host i armkroken
 • Hold avstand

Nå også (etter 5. november)

 • Hold deg hjemme
 • Begrens sosial kontakt

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

For at vi skal komme gjennom denne perioden må vi stå sammen i arbeidet med å forebygge og begrense smitte. Det er viktig at vi alle holder ut.

Information about coronavirus in other languages.

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus. You can find information at fhi.no and helsenorge.no. This advice is updated regulary.

Information Government.no

 

If you suspect you have Covid-19 disease

If you are sick: Stay at home. You should be tested if you have symptoms of Covid-19

You should be tested if you have symptoms of Covid-19

Please isolate yourself from other people and call 902 84 955 to book a corona test. The phone is open 08.30 – 11.30 on weekdays.

 

If you need medical attention – call 77 08 95 65.

In case of emergency- call 116117 or 77 08 95 55.

Life-threatening illness – call 113

 

All visitors arriving in Norway from countries and regions with a high or very high infection rate ("red" or "grey" countries) must go into quarantine for 10 days.

Information  from The Norwegian Directorate of Health in different languages

 

You may also find information at

imdi.no – Coronavirus Information in different languages

helsenorge.no Information about coronavirus in other languages

On the Norwegian Institute of Public Helath (fhi.no) you can also find information in different languages

Kommer du hjem til jul?

Etter et utfordrende år for mange ønsker Tjeldsund kommune alle våre studenter og andre hjertelig velkommen hjem til jul.

 

Siden mye av undervisninga foregår elektronisk regner Tjeldsund kommune med at mange er på tur hjem i løpet av de nærmeste dagene/ukene.

Mange kommer fra områder med høyt smittetrykk. For å unngå komplikasjoner dersom det samtidig følger med usynlige, uønskede julegjester ber kommunen om at alle -  i samsvar med kommunens anbefaling til personer som kommer fra regioner med høyt smittetrykk, tester seg ankomstdagen eller dagen etter. Legekontoret står klar for å bistå. Telefonnummer for å bestille test: 902 84 955. Åpningstid 08.30 – 11.30 hverdager.

 

Det meste av smitten som har vært i vår region er innreisesmitte.

 • Kommunen oppfordrer til en frivillig karantene i 10 dager.

For studenter/ andre som kommer fra utlandet gjelder regjeringens påbud om innreisekarantene

 

Regjeringen har anmodet oss alle om å holde oss mest mulig hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker.

Unge har ofte lette, eller ingen symptomer. Om man har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør man holde to meters avstand til folk i risikogruppen. Veldig mange besteforeldre er i risikogruppen.

 

For studenter som skal jobbe i kommunale tjenester etter hjemkomst:

 • Ta kontakt med  din leder så tidlig som mulig. På enkelte arbeidsplasser vil det være brukere og pasienter som er svært sårbare. Derfor må risikoen for smitte vurderes nøye.

 

Tjeldsund kommune ønsker alle hjertelig velkommen hjem til jul!

13.11.2020 Anbefalinger fra Tjeldsund kommune

Smittestatus i landet er fortsatt stigende. Beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune har vurdert situasjonen og kommer med følgende anbefalinger i tillegg til gjeldende nasjonale anbefalinger:

 • Alle som kommer tilreisende til Tjeldsund fra regioner med høyt smittetrykk anbefales å teste seg for Covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. For avtale testtidspunkt - ta kontakt på telefon 902 84 955. Telefonen er åpen hverdager i tidsrommet 08.30 - 11.30. Testing gjennomføres selv om det ikke foreligger symptomer på Covid 19. .  
 • Tjeldsund kommune anbefaler at voksne og skoleelever over 12 år bruker munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 

13.11.2020 Statusorientering

Beredskapsledelsen er kjent med at det oppholder seg personer i Tjeldsund kommune som har testet positivt for covid-19 og oppholder seg i isolasjon. Nasjonale retningslinjene for isolasjon følges, smittesporing foretas og nærkontakter er satt i smittekarantene. Situasjonen er under kontroll, og følges opp av beredskapsledelsen

13.11.2020 Utleie av rom til karantene eller isolasjon

Nærmeste coronahotell i området er i Narvik.

Bedrifter / private som leier ut rom må avklare med kommunen først dersom arbeidsgivere med utenlandsk arbeidskraft ønsker å inngå private avtaler om karantene eller isolasjon i deres lokaler. Kommuneoverlegen kan  da vurdere om smittevernreglene kan ivaretas på en tilstrekkelig god måte og gi råd i forhold til det. Kontaktinfo: Telefon 91515954, e-post nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

Se vedlagt lenke for spørsmål og svar rundt innreisekarantene: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2784705

06.11.2020 Reisende fra eller har vært i Danmark de siste to ukene bør varsle kommunen

I Danmark har det utviklet seg en mutasjon av Covid-19.  Det er ikke gjennomført risikoanalyser i Norge for hvordan akkurat denne typen virusmutasjon vil kunne påvirke effekten av fremtidige vaksiner. Helsedirektoratet frykter at den kan redusere effekten av en fremtidig vaksine, og ønsker å være føre var for å begrense mulig spredning i det norske samfunnet

Helsedirektoratet anbefaler derfor følgende:

De som ankommer fra eller har vært i Danmark siste 2 uker 

 • bør teste seg når de kommer til Norge 
 • må gjennomføre karantene i 10 døgn fra ankomstdato, etter gjeldende regler, uansett testresultat 
 • bør melde fra til kommunen de oppholder seg i om hvor de har vært og at de er i karantene.

 

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-til-alle-som-ankommer-fra-eller-har-vaert-i-danmark-test-dere

 

Reisende som har vært i Danmark kan melde det til kommuneoverlegen på telefon 91515954 eller nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

06.11.2020 Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt

Endringer i nasjonale anbefalinger og nye nasjonale regler i forbindelse med utviklingen av ny smittebølge. Norge er nå i sin andre smittebølge. Viruset sprer seg raskt, smittesituasjonen i landet som helhet er stigende.

Vi er enda i en fase der vi kan snu den negative utviklingen, men det krever at alle er med på dugnaden.

Det viktigste er at vi følger grunnleggende smittevernsråd:

 • Hold minst en meter avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold antall personer du møter nede

Dersom den nasjonale smitteutviklingen forsetter vil det skape store utfordringer for helsetjenesten, både nasjonalt og lokalt.

Situasjonen er alvorlig, og regjeringen har iverksatt nye nasjonale smitteverntiltak for å kunne redusere oppblomstringen

 • Hold dere mest mulig hjemme.
 • Ha minst mulig sosial kontakt med andre.
 • Reiser uten- og innenlands frarådes.

 

Se nedenfor for oversikt over sentrale anbefalinger og råd som gjelder nå:

Anbefalinger for alle i hele landet 

Sosial kontakt

 • Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker. (Nytt)
 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. (Nytt)
 • I tillegg til anbefalingene kommer en ny regel for hvor mange man kan være på private sammenkomster og arrangementer, se under regler for hele landet.

 

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt. (Nytt)
 • Skoler og utdanning
 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. (Nytt)
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. (Nytt)

 

 

Regler for alle i hele landet

Sammenkomster og arrangementer

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
 • Uteliv
 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. (Nytt)

 

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. (Nytt)

 

Pga alvoret i situasjonen er det viktig at alle overholder krav til smittevern. Politiet skjerper overvåkningen, og håndtering av brudd på smittevernreglene er skjerpet.

Regjeringen kommer også med en rekke nye tiltak som føyes til listen som skal vurderes av kommuner med høy smitte. 

I Tjeldsund er smittestatus fortsatt uendret. Vi har sett at det i enkelte nabokommuner har vært perioder med høyt smittetrykk. Med effektiv smittesporing og effektive tiltak ser det forhåpentligvis ut til at smitten er på vei nedover.

Tjeldsund kommune følger utviklingen nøye, fra dag til dag, og vil, dersom situasjonen endrer seg, vurdere å innføre utvidede tiltak.

 

Informasjon fra Regjeringen

06.11.2020 Slutt på dropin-timer på laboratorium og skiftestue på ETS medisinske senter inntil videre

Fra mandag 9/11-20 må alle som ikke har time hos lege, men som skal ta blodprøver på laboratoriumet eller må inn på skiftestue avtale time. Tlf 77089565. Drop-in-avtaler er inntil videre ikke mulig.

Tiltaket iverksettes for å unngå mange pasienter på venterommet samtidig, noe som gjør det vanskelig å overholde avstandsregler. Tiltaket forebygger også at pasienter som ikke er avklart i forhold til Covid-19 kommer inn på venterommet.

28.10.2020 Nye nasjonale tiltak fra regjeringen

Natt til onsdag 28. oktober innførte regjeringen nye, nasjonale og målrettede tiltak for en begrenset tidsperiode, foreløpig fram til tidlig i desember.

Tiltakene iverksettes for å begrense smitten som er økende, også i kommuner rundt oss, og for å lette arbeidet med og muligheten for smittesporing dersom noen blir smittet i vår kommune eller andre kommuner.

For informasjon om nærkontakter – se helsedirektoratets face-bookside

Følgende nasjonale tiltak trådte i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Regjerningen anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.
 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.
 • Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

 

Regjeringen har også listet opp lokale tiltak som kommunene selv kan vurdere å iverksette for å begrense smitte og beskytte innbyggerne.

Tjeldsund kommune har foreløpig ikke sett grunn til å innføre lokale restriksjoner.

 

Kommunen oppfordrer alle innbyggerne til å følge regjerningens anbefalinger, bla om å

 • begrense antall kontakter
 • holde avstand
 • vaske hendene
 • holde seg hjemme om man er syk
 • holde ut

Private sammenkomster på offentlig sted, i leide eller lånte lokaler, skal ikke overstige 50 personer. 

For offentlige arrangementer er det ikke kommet reduksjon.

Kommunen presiserer at selv om regjeringen har oppgitt makstall kan størrelsen på lokalet sette begrensinger – maksimalt antall avhenger av om man kan opprettholde avstandsreglene. Kan man ikke det må antallet reduseres. Det er arrangørens ansvar å påse dette.

Kommunene er i brev fra helsedirektoratet av 02.10.2020 oppfordret til å øke kontrollaktiviteten mot arrangementer og at disse overholder smittevernreglene.

Dersom man på butikker, på offentlige transportmidler aller andre steder ser at avstandsreglene kan være vanskelig å overholde, kan det være lurt å ha munnbind tilgjengelig.

 3aBUfskUYIQAAAABJRU 5ErkJggg==

Karantenereglene for innreise fra utlandet ble også skjerpet, også for arbeidsinnvandring: I Europa er det økende trend for smitte, situasjonen regnes som alvorlig, og risiko for import av smitte øker. Derfor har regjeringen strammet inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

 

Karanteneregler

(Innholdet er oppdatert 28. oktober med presiseringer om karanteneregler.)

 • Utenlandske arbeidstakere som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c.  Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene. Områder defineres for å ha særlig høyt smittenivå ut fra følgende kriterier:
 1. Nødvendige data mangler eller at det er 300 eller færre som er testet per 100 000 personer, eller
 2. Mer enn 300 per 100 000 personer som har blitt testet og
 1. antall nye tilfeller er mer enn 150 per 100 000 siste 14 dager, eller
 2. antall nye tilfeller er 50 eller mer per 100 000 personer siste 14 dager og 4 % eller mer tester positivt.
  Denne endringen trer først i kraft ved midnatt natt til lørdag 31. oktober. Endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Oversikt over land og områder i EØS og Sveits som ikke skal omfattes av karanteneunntak etter forskriften § 6 c finnes her i vedlegg B på Lovdata 
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Det tydeliggjøres også at arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden. Endringene trådte i kraft midnatt natt til onsdag 28. oktober. Endringene har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Det er ikke gjort endringer i øvrige unntak fra innreisekarantene i covid-19-forskriften nå. Dvs. at personer som benytter seg av andre unntak enn covid-19-forskriften § 6 c fortsatt kan benytte disse selv om de kommer fra et område med forhøyet smitte. For eksempel kan personer som jevnlig ankommer Norge fra områder i Sverige eller Finland med karanteneplikt, som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, unntas fra innreisekarantene i arbeidstiden dersom de i Norge testes for SARS-CoV-2 minst hver syvende dag.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er gitt i oppdrag å gå gjennom karantenereglene for å vurdere om det er behov for ytterligere presiseringer.

27.10.2020: Se FHIs kart over røde og gule land

 

Viktige nettadresser for å holde seg oppdatert på nasjonale retningslinjer ligger her:

Regjeringen
Folkehelseinstituttet
Helse norge
Helsedirektoratet

 

Oppdatert informasjon – Covid-19 situasjonen

Oppdatering 28.10.2020

Orientering om smittetall

Kommunen er i dag, 28.10.2020, blitt kjent med at en person med tilhørighet i Tjeldsund kommune er smittet med Covid -19. Personen oppholder seg ikke i Tjeldsund, og vil heller ikke oppholde seg i Tjeldsund så lenge personen er syk. Smittesporing er foretatt, og personen ble ikke smittet i Tjeldsund.

På FHIs oversikt er det fortsatt bare en smittet fra Tjeldsund.


Oppdatering Covid-19 - 27.10.2020

Tjeldsund kommune har i folkehelsas og enkelte avisers oversikter over smittede i kommunene de siste dagene vært registrert med en ny smittet. Dette skyldes en feilregistrering hos folkehelseinstituttet som vil bli rettet opp. Tjeldsund kommune har hittil bare hatt en registrert smittet med Covid-19. 

Kommunen har stort fokus på smittestatus og forebygging av smitte, og følger situasjonen kontinuerlig.23.10.2020

Smittesituasjonen er for Tjeldsund kommune uendret.

Vi har ingen registrerte smittetilfeller i vår kommune, men registrerer likevel vi at det er en økende smitte i samfunnet rundt oss.

 

Beredskapsledelsen følger situasjonen tett og gjør løpende vurderinger på hvordan vi skal forholde oss.

 

De viktigste tiltakene vi som samfunn gjør, gjør vi imidlertid som enkeltpersoner.

 

Når hver og en av oss respekterer de smittevernreglene som gjelder, bidrar vi til å holde situasjonen hos oss under kontroll:

 • Husk god hånd- og hostehygiene
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på Covid-19 bør du teste deg

 

Husk at dette hjelper!

Ønsker du mer informasjon, finner du den her:https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/ og her https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

Flere smitteutbrudd i Norge spores nå til bruken av utenlandsk arbeidskraft.

Tjeldsund kommune er fullstendig avhengig av god og oppdatert informasjon fra alle bedrifter som bruker slik arbeidskraft for å kunne drive et forsvarlig smittevernarbeid.

Vi er i løpende kontakt med de aktuelle bedriftene, og disse er bedt om å holde beredskapsledelsen ukentlig oppdatert om situasjonen ved den enkelte bedrift.

 

Beredskapsledelsen er også i direkte og løpende kontakt med store aktører i kommunen som Forsvaret, Norges brannskole og Avinor på Evenes i tillegg til våre øvrige bedrifter. 

Om det skulle skje noe, forventer beredskapsledelsen umiddelbar informasjon fra disse slik at vi kan bidra til å gjøre de tiltakene som er nødvendige for å kontrollere en situasjon. 

 

Beredskapsledelsen er da forberedt på å sette i verk tiltak og å informere dere som innbyggerne fortløpende.

 

Oppdatering vedrørende regler for besøk i institusjoner i Tjeldsund kommune 11. september 2020.

Det har den senere tiden vært en sterk økning av Covid19-smitte i Norge, der flere områder/byer har blitt definert som «røde områder». Som et utgangspunkt har det under hele perioden med pandemi vært karanteneplikt dersom man har vært på reise i «røde land/regioner». På bakgrunn av denne oppblomstringen i Norge, så anbefaler beredskapsgruppen i Tjeldsund ikke besøk i institusjoner før det har gått 10 dager, dersom pårørende kommer fra eller har oppholdt seg i et «rødt område . Alle beboere i våre institusjoner tilhører høyrisikogruppe, og det er et tiltak for å beskytte dem fra smitte av Covid19.

 Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å sjekke hvilke områder som er «røde» da dette kan endre seg fra uke til uke. Helsepersonell må etablerer rutine for å stille spørsmål om dette når pårørende tar kontakt for besøk. Dette er gjeldende så lenge vi har «røde områder». For øvrig er besøksregler som tidligere opplyst på våre hjemmesider.

 

Øvrige råd som gjelder reiser utenlands videreføres som tidligere (FHI). Regjeringen fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette rådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober. 

Informasjon om åpning av svømmehall og idrettshaller i kommunen

Kommunen åpner svømmehaller og idrettshaller/gymsaler i undervisningsøyemed fra og med 5. oktober.

Kommunens beredskapsteam har besluttet og åpne idrettshaller og svømmehaller for breddeidrett, lag og foreninger mandag 19. oktober.

Det forutsettes at idrettslag og foreninger sørger for smittevern og renhold i hht smittevernplanen som tidligere er utsendt, og/eller til nye retningslinjer foreligger. 

Smittevern idrettshaller Oktober 2020 

Vi benytter også anledningen til å informere om at ved en eventuell negativ utvikling vedrørende covid19 pandemien i vårt område, så følger kommunen nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og dette vil naturlig nok kunne få konsekvenser for bruk av lokalitetene.

Nytt telefonnummer for henvendelser om corona til ETS Medisinske senter

 • Fra 27.08.2020 er det opprettet egen pandemitelefon for å avlaste ordinært telefonnummer til ETS medisinske senter. For spørsmål vedrørende pandemi og testing – ring 902 84 955. Telefonen er i første omgang åpen fra hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  I tillegg er Coronatelefon for barn og unge fortsatt åpen for spørsmål og henvendelser.
 • Det anbefales at alle som har vært på ferie/reise i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med store smitteforekomster tar kontakt med ETS Medisinske senter tlf 902 84 955 for testing for Covid-19.
  Testing kan utføres selv om det ikke foreligger symptomer på luftveisinfeksjon.

Status arbeidet med å forebygge lokalt utbrudd av Covid-19 pr 21.08.2020

 • Haller og svømmebasseng holdes fortsatt stengt ut september måned. Undervisning i kroppsøving gis utendørs i tråd med anbefaling i smittevernveileder.
 • Alle institusjoner i kommunen er åpne for besøk med de begrensinger som foreligger i rutinebeskrivelsen for besøk, inklusive endringer foretatt 04.08.2020 der alle pårørende som har vært på reise (uavhengig av hvor) må avvente 10 dager etter hjemkomst før de kommer på besøk på sykehjem/aldershjem/omsorgsboliger. Man må også være forsiktig med å ta med pasienter/brukere ut på tur, ev kan de benytte munnbind.

 

 • Personellet på KV Andenes testet negativt også på testrunde 2. Skipet har nå forlatt Ramsund.

 

Vi oppfordrer hver enkelt til å fortsette med smittevernstiltakene:

 • Hold avstand
 • Vask hendene, nys og host i papir eller albukrok
 • Hold deg hjemme om du er syk

Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

Innhold
Kommuneoverlegene i Tjeldsund/Evenes har derfor sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Hovedpunkter:
«Dugnaden er ikke over». Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.
Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.
Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.
Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.
Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.
Det er fremdeles slik at barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en covid 19-test.

Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.

Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.

Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.

Når er man egentlig symptomfri?
Man er symptomfri når man:

-Ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall -Ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
-Ikke har sår hals
-Allmenntilstanden er som vanlig.
Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.


Smittevernveiledere:
Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.

 

Smittevern i forbindelse med private feiringer og sammenkomster

Har du planer om å invitere til fest eller sammenkomst, hjemme eller på offentlig sted?

Har du planer om å invitere til fest eller sammenkomst, hjemme eller på offentlig sted?

Vi minner om at også private arrangement som bursdager, bryllup, begravelser på offentlig sted er pålagt å ha en ansvarlig person som skal: 

 1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i 10 dager
 2. Påse at smittevernreglene overholdes og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Se egen sjekkliste her
 3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer. 

De samme rådene gjelder dersom sammenkomsten finner sted på privat eiendom med maks antall 20 personer.

Nyttige tips og råd for at sammenkomsten, også i ettertid, skal være vellykket:

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge

For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer

Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet

Nye bestemmelser fra regjeringen etter at antall smittede med Covid-19 har økt

7. august

Etter regjeringens pressekonferanse i dag er det kommet nye bestemmelser for hvordan vi bør forholde oss, bla.:

Fra lørdag 8/8 blir det forbudt å servere alkohol etter midnatt i hele landet. Forbudet gjelder for alle som har fått skjenketillatelse fra Tjeldsund kommune uavhengig av lokale tillatelser gitt på et tidligere tidspunkt.
Regjeringen ber nordmenn unngå alle reiser som ikke er høyst nødvendige. Det gjelder reiser til både røde og grønne land.
Personer som ankommer Norge fra røde land bør beholde munnbindet på til de er trygt hjemme der de skal oppholde seg i karantenetiden.

Testing for covid-19

 
 
Har du vært på ferie i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med smitteforekomster – Ta kontakt med ETS Medisinske senter tlf 77 08 95 65 for testing for Covid-19.
Testing kan utføres uansett om du har symptomer eller ikke.
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker
Illustrasjon corona fra Pixabay

Sist oppdatert 02. desember 2020