Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Tiltak rundt Korona-viruset - 17.01.2021 - Oppdatert status Tjeldsund kommune

Publisert , Oppdatert 20. januar 2021
Illustrasjon corona fra Pixabay

 

 

17.01.2021 Ny smittet i Tjeldsund

En av nærkontaktene fra 14.01 har testet positivt. Personen var allerede i smittekarantene, og har ingen nærkontakter. Situasjonen anses for å være under kontroll. 

15.01.2021 Statusrapport

Tjeldsund kommune forholder seg til tiltakene i regionen rundt oss, og forlenger tiltakene med midlertidig besøksforbud på institusjonene og stengte kommunale tilbud som idrettshaller/ svømmebasseng, frivillighetssentral og dagtilbud for demente. Situasjonen og tiltakene vurderes forløpende. 

 

På ETS medisinske senter er det testet 220 personer i løpet av uke 2. Av disse har man fått tilbakemelding på to positive tester, jfr statusoppdatering pr 14.01.2021. Forsvaret har gitt kommunen tilbakemelding på en smittet person om bord i en av deres båter. Båten ligger ved kai, ingen av besetningen har vært i land og forsvaret har kontroll på situasjonen.

 

VIKTIG!!! Test bestilles på bakgrunn av at man er usikker på/ bekymret for at man kan være smittet med Covid-19. Det tilsier at man er i karantene både før og etter test fram til negativt svar foreligger. Man må derfor dra fra eget hjem og til ETS medisinske senter, bli testet og dra rett hjem etter test. Man må ikke oppsøke butikker i sentrum eller andre steder siden man er en potensiell smittebærer fram til negativt svar foreligger

14.01.2021 Smittestatus i Tjeldsund

2 nye personer er smittet i Tjeldsund og satt i isolasjon. 6 nærkontakter er satt i smittekarantene. Smitteveien er kjent, og situasjonen anses for å være under kontroll. Begge er smittet etter utenlandsopphold, og smitten ble avdekket etter obligatorisk testing etter ankomst. En av de smittede har milde symptomer.  

13.01.2021 Krav om innreiseregistrering

Alle som kommer til Norge fra røde land /områder må registrere seg før de krysser grensen. Det gjelder også for norske statsborgere.

Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

 

Se mer informasjon og lenke til innreiseregistering her

Se film på Facebook med informasjon om krav til registrering av reise for alle som skal reise til Norge.publisert av dsb - direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap

https://fb.watch/2-O49j9qGQ/

12.01.2021 Status vedrørende koronatesting i Tjeldsund

ETS medisinske senter gjennomfører tester alle hverdager. Den siste tida har antall tester økt kraftig – mandag testet de 75 personer, tirsdag 64 personer. Forrige uke ble totalt 260 personer testet.

Mulighet for å reservere time til testing via nettet har redusert pågangen på koronatelefonen, flere har mulighet til å komme igjennom og bestille testing, og man er ikke avhengig av å bestille innenfor åpningstida for koronatelefonen.

 

Årsakene til at så mange ønsker å teste seg er flere, blant annet

 • Smitteutbruddet i Harstad
 • Pålagt testing av personer som kommer fra utlandet
 • Forsvarets forflytning av personell

 

Som følge av det store antallet med personer som ønsker testing, har det til tider blitt trafikkaos rundt senteret. Denne uka har frivillige fra Sandstrand Røde Kors og Skånland Røde Kors hjelpekorps bistått med trafikkdirigering, slik at trafikkflyten gikk bra

 

De ansatte på ETS medisinske senter legger daglig ned en stor innsats til beste for oss alle. Drift av koronatelefonen og testing kommer i tillegg til det ordinære tjenestetilbudet, noe de håndterer på en utmerket måte.

Oversikt regler karantene - Isolasjon
Oversikt regler karantene - Isolasjon

11.01.2021 Status korona og tiltak i Tjeldsund

Smittestatus

Siden jul har kommunen fått bekreftet informasjon om 4 nye smittetilfeller som oppholder seg i kommunen. Totalt 8 personer med tilhørighet i Tjeldsund er/ har vært smittet siden mars 2020, der 3 av de registrerte har vært isolert på sykehus eller i andre kommuner. 

5 nærkontakter fra Tjeldsund er i karantene.

Kommunens anbefaling til nærkontakter av nærkontakter –de kan gå på jobb og leve som normalt i henhold til gjeldende nasjonale anbefalinger. Smittevernrådene må følges nøye.  De må ha lav terskel for testing og bli hjemme ved symptomer. Ved usikkerhet – kontakt koronatelefonen, tlfnr 902 84 955. åpningstid hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  egen fastlege eller kommuneoverlegen

 

Drift av tjenestetilbud:

Oppvekst og forebygging:

Ungdomsskolene i kommunen drifter på rødt nivå i henhold til nasjonale bestemmelser.

Barne-hager og barneskoler drifter på gult nivå.

 

Helse og omsorg:

Det er innført midlertidig besøksforbud på våre syke- og aldershjem.

Dagsenter for demente er stengt inntil videre.

 

Kommunen for øvrig drifter som normalt

09.01.2021 Oppdatering smittestatus i Tjeldsund

I tilknytning til smitteutbrudd i Harstad/ andre har avisene registrert nye smittetilfeller også i Tjeldsund. Kommunelegen har ikke fått bekreftet disse tallene fra FHI, personene må ev oppholde seg i andre kommuner. Kommunen har tett dialog med smittesporingsteamet i Harstad og 5 nærkontakter fra Tjeldsund er i karantene.


Kongsvik YX har besluttet å stenge foreløpig da det er stor sannsynlighet at en ansatt er smittet. Det anbefales at øvrige ansatte tester seg. I tilknytning til dette vil testing bli foretatt for dem som ønsker det. 

 

Da testresultat ikke foreligger før etter noen dager er situasjonen uoversiktlig. Kommunen anbefaler alle til å utvise forsiktighet:

 • Hold avstand
 • Husk håndhygiene
 • Hold deg mest mulig hjemme
 • Følg nasjonale anbefalinger og unngå besøk
 • Begrens sosial kontakt ute.
 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Test deg om du har du symptomer

09.01.2021 Midlertidig besøksforbud på institusjoner i Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommune innfører midlertidig besøksforbud på institusjonene til smittesituasjonen i regionen er avklart. Situasjonen vurderes forløpende

Det gis unntak for besøk til alvorlig syke og døende pasienter etter nærmere avtale med avdelingsleder eller ansvarlig på vakt.

Det er sårt å ikke kunne ha kontakt med sine nære pårørende og kommunen minner om mulighet for viedokontakt via I-pad, jamfør tiltak iverksatt våren 2020.

04.01.2021 Lokal håndtering av nasjonale anbefalinger og regler

Testing ved ankomst til Tjeldsund
Fortsatt ber vi om at tilreisende til Tjeldsund fra regioner hvor det er høyt smittetrykk tester seg for covid-19 før utreise, eller dersom de ikke har mulighet for det tester seg ankomstdagen, eller senest dagen etter ankomst.
Spesielt gjelder dette dem som har oppholdt seg over tid i regioner med høyt smittetrykk; for eksempel studenter, pendlere, de som har vært på kurs over flere dager og lignende.
Vi anmoder videre alle som tester seg om frivillig å gå  i karantene inntil negativt prøvesvar foreligger. Dersom man har symptomer ved testing er karantene pålagt fram til negativt prøvesvar foreligger.

 

For reisende fra andre land gjelder reglene i covid-19-forskriften

 

Sosial kontakt

 • Tjeldsund kommune anmoder på det sterkeste innbyggere og arbeidstakere om å overholde regjeringens anbefalinger om å avvente i minst 14 dager med å dra på eller invitere til besøk.
 • Institusjoner – reduserer besøk til 2 pr uke. Besøkende må bruke munnbind.
 • Kommunale haller og basseng stenges for treningsaktiviteter.
 • Kulturskolen og frivillighetssentralen stenges i 14 dager.
 • Uteaktiviteter kan opprettholdes (frisklivssentralen og frivillighetssentralen. Store grupper deles i kohorter).
 • Biblioteket innfører antallsbegrensninger i perioden, maks 3 besøkende samtidig.
 • Kommunen oppfordrer sine ansatte til  at interne og eksterne møter avholdes digitalt om mulig.

 

Reiser

 • For ansatte i Tjeldsund kommune: Alle jobbreiser ut av kommunen de første 14 dagene av 2021 utgår. Kun helt nødvendige tjenestereiser gjennomføres og skal godkjennes av rådmann eller kommunalsjefer i forkant. For avtalte møter benyttes digitale løsninger.

 

Skoler og utdanning

 • Alle ungdomsskoler i Tjeldsund er på rødt nivå fra 04.01.2021. Informasjon til elever og foresatte legges på Visma Flyt. Barnehager og barneskoler drifter som før på gult nivå.
 • Økt fokus på smittevern og avstander på alle skoler.
 • Praksistilbud for videregående elever i barnehagene utgår de første to ukene.

 

Arbeidsplasser

 • Kommunens ansatte vil Ikke ha påbud om hjemmekontor pr dags dato. Oppdeling av personell – noen på hjemmekontor, de øvrige møter på arbeidsstedet vurderes for å begrense sårbarheten.

04.01.2021 Regjeringens nye tiltak iverksatt fra idag

Tjeldsund kommune vil på det sterkeste anbefale våre innbyggere å overholde nasjonale anmodninger og pålegg innført fra 04.01.2021

 • Hold avstand
 • Husk hånd- og hostehygiene
 • Hold deg hjemme. Unngå reiser i inn- og utland
 • Unngå besøk, reduser sosiale kontaktpunkt.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

 

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

 

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

 

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

 

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

 

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

 

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

 

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

 • Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre.
 • om barneskoler og barnehager skal følge veilederen for "rødt nivå".
 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter.
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.
 • påbud om stengning av driften av treningssentre, bingo -og svømmehaller.

30.12.20 Ny person smittet

Nytt smittetilfelle i Tjeldsund avdekket ved retesting av nærkontakter og deres familier. Personen er allerede isolert. Isolasjonen forlenges for  vedkommende og familien. 

25.12.20 Oppdatering smittestatus

3 personer i Tjeldsund er bekreftet covid 19 positive og er i isolasjon. 45 personer er testet i forbindelse med de nye positive tilfellene, 5 personer skal testes i morgen 26.12.2020. 21 av de testede er satt i karantene, og situasjonen ansees å være under kontroll. En av de tidligere meldte tilfellene viste seg å være falsk positiv, karantene(isolasjon av 7 personer er opphevet.

21.12.20 Gjelder alle reisende fra Storbritannia

Alle reisende som har ankommet fra Storbritannia de siste 14 dagene må melde seg for kommunen for testing. Dette gjelder også for dem som er kommet ut av karantene etter ankomst. Dette er et pålegg fra regjeringen i dag, 21.12.2020.

Se også Norge stanser direkteflygninger fra Storbritannia

 

17.12.2020 Smittestatus i Tjeldsund

En person fra Tjeldsund er smittet under opphold på UNN Harstad. Personen er fortsatt innlagt på sykehuset og blir tatt hånd om der. Smittesporing skjer fra UNN

Oppfordring fra legekontoret

Dersom du er syk, selv om du bare har milde symptomer – ikke gå inn på venteværelset til ETS medisinske senter men ta kontakt pr telefon eller nettbestilling først. Selv om det i vår region for tiden ikke er registrert mye smitte: så lenge det ikke er avklart at dine symptomer ikke skyldes Covid-19 er det viktig at du ikke utsetter andre for mulig smitte.

13.11.20 Information about coronavirus in other languages

The government asks everyone in Norway to read the important information and advice given about coronavirus. You can find information at fhi.no and helsenorge.no. This advice is updated regulary.

Information Government.no

 

If you suspect you have Covid-19 disease

If you are sick: Stay at home. You should be tested if you have symptoms of Covid-19

You should be tested if you have symptoms of Covid-19

Please isolate yourself from other people and call 902 84 955 to book a corona test. The phone is open 08.30 – 11.30 on weekdays.

 

If you need medical attention – call 77 08 95 65.

In case of emergency- call 116117 or 77 08 95 55.

Life-threatening illness – call 113

 

All visitors arriving in Norway from countries and regions with a high or very high infection rate ("red" or "grey" countries) must go into quarantine for 10 days.

Information  from The Norwegian Directorate of Health in different languages

 

You may also find information at

imdi.no – Coronavirus Information in different languages

helsenorge.no Information about coronavirus in other languages

On the Norwegian Institute of Public Helath (fhi.no) you can also find information in different languages

13.11.20 Anbefalinger fra Tjeldsund kommune

Smittestatus i landet er fortsatt stigende. Beredskapsledelsen i Tjeldsund kommune har vurdert situasjonen og kommer med følgende anbefalinger i tillegg til gjeldende nasjonale anbefalinger:

 • Alle som kommer tilreisende til Tjeldsund fra regioner med høyt smittetrykk anbefales å teste seg for Covid-19 ankomstdagen, eller dagen etter ankomst. For avtale testtidspunkt - ta kontakt på telefon 902 84 955. Telefonen er åpen hverdager i tidsrommet 08.30 - 11.30. Testing gjennomføres selv om det ikke foreligger symptomer på Covid 19. .  
 • Tjeldsund kommune anbefaler at voksne og skoleelever over 12 år bruker munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. 

13.11.2020 Utleie av rom til karantene eller isolasjon

Nærmeste coronahotell i området er i Narvik.

Bedrifter / private som leier ut rom må avklare med kommunen først dersom arbeidsgivere med utenlandsk arbeidskraft ønsker å inngå private avtaler om karantene eller isolasjon i deres lokaler. Kommuneoverlegen kan  da vurdere om smittevernreglene kan ivaretas på en tilstrekkelig god måte og gi råd i forhold til det. Kontaktinfo: Telefon 91515954, e-post nadezda.wessel@tjeldsund.kommune.no

Se vedlagt lenke for spørsmål og svar rundt innreisekarantene: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-innreiserestriksjoner/id2703365/?expand=factbox2784705

06.11.20 Slutt på dropin-timer på laboratorium og skiftestue på ETS medisinske senter inntil videre

Fra mandag 9/11-20 må alle som ikke har time hos lege, men som skal ta blodprøver på laboratoriumet eller må inn på skiftestue avtale time. Tlf 77089565. Drop-in-avtaler er inntil videre ikke mulig.

Tiltaket iverksettes for å unngå mange pasienter på venterommet samtidig, noe som gjør det vanskelig å overholde avstandsregler. Tiltaket forebygger også at pasienter som ikke er avklart i forhold til Covid-19 kommer inn på venterommet.

11.09.20 Oppdatering vedrørende regler for besøk i institusjoner i Tjeldsund kommune

Det har den senere tiden vært en sterk økning av Covid19-smitte i Norge, der flere områder/byer har blitt definert som «røde områder». Som et utgangspunkt har det under hele perioden med pandemi vært karanteneplikt dersom man har vært på reise i «røde land/regioner». På bakgrunn av denne oppblomstringen i Norge, så anbefaler beredskapsgruppen i Tjeldsund ikke besøk i institusjoner før det har gått 10 dager, dersom pårørende kommer fra eller har oppholdt seg i et «rødt område . Alle beboere i våre institusjoner tilhører høyrisikogruppe, og det er et tiltak for å beskytte dem fra smitte av Covid19.

 Det er viktig at hver enkelt tar ansvar for å sjekke hvilke områder som er «røde» da dette kan endre seg fra uke til uke. Helsepersonell må etablerer rutine for å stille spørsmål om dette når pårørende tar kontakt for besøk. Dette er gjeldende så lenge vi har «røde områder». For øvrig er besøksregler som tidligere opplyst på våre hjemmesider.

 

Øvrige råd som gjelder reiser utenlands videreføres som tidligere (FHI). Regjeringen fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette rådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober. 

27.08.20 Nytt telefonnummer for henvendelser om corona til ETS Medisinske senter

 • Fra 27.08.2020 er det opprettet egen pandemitelefon for å avlaste ordinært telefonnummer til ETS medisinske senter. For spørsmål vedrørende pandemi og testing – ring 902 84 955. Telefonen er i første omgang åpen fra hverdager i tidsrommet 08.30 til 11.30.  I tillegg er Coronatelefon for barn og unge fortsatt åpen for spørsmål og henvendelser.
 • Det anbefales at alle som har vært på ferie/reise i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med store smitteforekomster tar kontakt med ETS Medisinske senter tlf 902 84 955 for testing for Covid-19.
  Testing kan utføres selv om det ikke foreligger symptomer på luftveisinfeksjon.

Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

Utdanningsdirektoratet og FHI kom med oppdatering av smittevernveiledere for skoler og barnehager 26. juni, noe som har gitt mange nye spørsmål fra både barnehager og foreldre.

Innhold
Kommuneoverlegene i Tjeldsund/Evenes har derfor sett et behov for presisering av gjeldende retningslinjer for barn i barnehage og skole.

Hovedpunkter:
«Dugnaden er ikke over». Selv om smittesituasjonen er fredelig i vår region, skal det lite til før det kan oppstå lokale utbrudd.
Den endelige avgjørelse for om et barn kan komme eller ikke ligger hos barnehagen/skolen/SFO. Barnehagen/skolen/SFO som virksomhet skal utarbeide en egen smittevernplan for sin virksomhet med utgangspunkt i myndighetenes bestemmelser og smittevernveiledere. De har ansvar for at smittevernet i virksomheten blir ivaretatt.
Noen enkelte nys eller host i løpet av en dag er ikke å anse som nyoppstått luftveisinfeksjon. Barnehage/skole/SFO bør observere barnet litt over tid, f.eks. 2 timer og vurdere om barnet har økende symptomer.
Foreldre har fortsatt et stort ansvar når det gjelder at syke barn ikke skal leveres i barnehagen/skolen/SFO og at smittevernplanen for egen barnehage/skole/SFO følges.
Det kan oppstå tilfeller hvor barnehage/skole/SFO og foreldre vil være uenige. Hvis man ikke kan komme til en felles forståelse, må foreldrene kontakte fastlegen for en dokumentasjon på at barnet etter en medisinfaglig vurdering kan gå i barnehagen/skolen/SFO.
Det er fremdeles slik at barn med nyoppståtte luftveissymptomer skal holdes hjemme eller hentes så raskt som mulig hvis symptomene oppstår mens barnet er i barnehage/skole/SFO. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme minst ett døgn, slik at foreldrene kan se an videre symptomutvikling. Ved videre symptomutvikling må barnet fortsatt være hjemme og foreldrene må vurdere om det er nødvendig å kontakte fastlege. Fastlegen vil, ut fra barnets sykdomsbilde, vurdere nødvendigheten av en covid 19-test.

Barn med gjennomgått luftveisinfeksjon kan ha restsymptomer i form av noe rennende nese med klar eller farget snørr eller sporadisk hoste. Hvis allmenntilstanden for øvrig er normalt god, kan barnet returnere til barnehage/skole/SFO selv om det har noen lette ettersymptomer.

Det er fremdeles slik at barn med kjent pollenallergi med typiske symptomer, kjent kronisk rennende nese eller typiske luftveissymptomer som følge av kjent astma kan delta i barnehagen.

Ansatte kan returnere til arbeidet når de er symptomfrie. Det er ikke lenger krav om ett døgns symptomfrihet. Årsaken til at ansatte skal være symptomfrie før man returnerer til arbeidsplassen, er fordi man anser voksne som mere smitteførende enn barn.

Når er man egentlig symptomfri?
Man er symptomfri når man:

-Ikke får hyppige, lange og dype hosteanfall -Ikke må snyte seg flere ganger gjennom dagen, til stadighet nyser eller har tett nese.
-Ikke har sår hals
-Allmenntilstanden er som vanlig.
Ved tvil skal leder kontaktes, evt. fastlege.


Smittevernveiledere:
Smittevernveileder for barnehage som omhandler smitteforebyggende tiltak i barnehage

Smittevernveileder for skole 1.-7.klasse som omhandler smitteforebyggende tiltak i skole.

 

03.08.20 Testing for korona

Har du vært på ferie i utlandet/ på cruise eller i områder i Norge med smitteforekomster – Ta kontakt med ETS Medisinske senter tlf 77 08 95 65 for testing for korona.
Testing kan utføres uansett om du har symptomer eller ikke.
 
Foretrukket kjøremønster ved testing:
Kjøreretning Covid-19 testing hjemmeside.png
 • Skjema
 • Tjenestebeskrivelser
 • Dokumenter
 • Lenker