Formålet med tilsynet er å undersøke om kommunen oppfyller de krav som stilles i arkivlov 1, arkivforskrift 2 og Riksarkivarens forskrift3.