Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Det kan søkes om tilskudd inntil tre år.

Utlysningen finner du her.

Søknadsskjemaet finner du her.

Mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

Søknadsfristen er 17. desember 2021

Kommunens kontaktperson: Barne- og ungdomskoordinator Linn-Eva Sæter / linn-eva.seter@tjeldsund.kommune.no