Tjeldsund kommune  skal utføre noe byggearbeid på Kongsvik skole, og vi ber derfor om tilbud på arbeidet fra entreprenører og  byggefirma. Det skal bygges nytt leskur og etterisolere noen yttervegger på skolen.

Tilbudsbeskrivelse, tegninger og konkurransegrunnlag finnes www.doffin.no. Se doffinreferanse: 2017 - 294248

Evt. spørsmål, kontkat plan og utviklingsavdelingen.