Voksne personer født etter 1960 og som er usikre på om de er vaksinert mot meslinger eller har gjennomgått sykdommen, anbefales å vaksinere seg med MMR-vaksine. Det gjøres ved å kontakte helsestasjonen i hjemkommunen. MMR vaksinen er gratis. Det innebærer ingen økt risiko å la seg vaksinere selv om man skulle ha vært vaksinert tidligere eller ha gjennomgått sykdommen.