Nordland fylke har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og som innbygger i Tjeldsund tilhører du tannhelsedistrikt nord.

Her kan du lese mer om tjenesten: