Det er mange former for uoppmerksomhet i trafikken, og flere av de kan også opptre samtidig. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig. 

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde».


Takk for at DU er oppmerksom når du kjører!


Les mer om kampanjen, og se film her:
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/trafikksikkerhet/kampanjer/oppmerksomhet

 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

 

Takk for oppmerksomheten_stv