Viltpåkjørsler

Det er for tiden mye elg langs veiene i Tjeldsund kommune, så bilistene oppfordres til å ta det med ro når man skal ut å kjøre. Det har vært en del påkjørsler i vinter særlig langs E 10 på Hinnøya, men også langs fylkesvegen på Tjeldøya. En bør være særlig oppmerksom på strekningen Sand-Tjeldnes hvor det har vært ryddet kratt langs veien, noe elgen setter stor pris på. 

Skulle uhellet være ute, så kontakt politiet på 02800 eventuelt 112.