I uke 8 2020 planlegger Tjeldsund Kommune sammen med entreprenør Onos As stenging av  Skrogveien for gjennomkjøring i forbindelse med graving av ny avløpsledning opp til Ressan barnehage

Vedlagt ligger kart over hvor vi må stenge veien,det er litt usikkert hvor lenge det blir stengt men det blir stengt i første omgang opp til Rorhusveien.

Alternativ vei til Ressan Barnehage vil bli opp Kirkeveien.

Alternativ vei til Lanterneveien og  Rorhusveien blir opp Kirkeveien.

Vi vil tilstrebe og opprettholde tilgangen til Rorhusveien så lenge som mulig med og dele opp gravingen slik at det kjøres nedenfra eller ovenfra og inn på Rorhusveien.