Vaksinasjon i mars 2022

Åpningstider for mars er hver torsdag kl 13:00 -16:30 i vaksinasjonslokalene på Elvemo. Timebestilling er ikke nødvendig.

 

Skulle du ha spørsmål om vaksinering - ring vaksinetelefonen. Tlf. nr 94 79 64 21. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager.

Registrer deg digitalt for vaksinasjonskø for Covid-19

Etter vaksinasjonsforskriftens § 2 og smittevernloven § 3-8 skal kommunene tilby og gjennomføre vaksinasjonsprogram. Ifølge beredskapslovgivningen plikter kommunen å sørge for nødvendig vaksinasjon av kommunens innbyggere i en pandemisituasjon. Dette ansvaret omfatter blant annet å sørge for nødvendige ressurser, så som egnede lokaler, lagringsfasiliteter til vaksine, tilstrekkelig opplæring/ kompetent personell og smitteverntiltak tilpasset smittesituasjonen lokalt. 

 

I forbindelse med vaksinering mot covid-19 har kommunene Evenes og Tjeldsund anskaffet et digitalt system som gjør det mulig for innbyggere å sette seg på venteliste for vaksinering. Når du som innbygger har registrert deg, vil du etter hvert bli tildelt time for vaksinering. Tildeling av time forvaksinering skjer på bakgrunn av nasjonale retningslinjer, basert på hvor mange vaksiner kommunene vil motta.  

 

Alle innbyggere kan registrere seg via denne linken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

Husk at å registrere seg i vaksinasjonskø er gratis, du trenger ikke kjøpe abbonement i Helseboka for dette. Les mer her

Er du midlertidig bosatt i kommunene og tilhører en av de overnevnte gruppene har vi også ansvaret for å tilby deg vaksine. Du registrerer deg da på lik linje med innbyggerne i kommunen.   

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre.  

For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl 09-11 (gjelder fra onsdag 6. januar). 

 Grunnet vaksinens korte holdbarhet vil tildeling av time skje på kort varsel. Alle må vaksinere seg to ganger. Når du setter deg i kø og får tildelt time, vil du også bli tildelt time nummer to. Vi ber om at begge tildelte timer benyttes. Det vil dessverre ikke være mulig å endre på tildelte timer.  

 

Det er vanskelig å si på forhånd hvor lang tid det vil ta fra du registrerer deg i køen, frem til time blir gitt. Om det skulle gå noe tid, ber vi deg være tålmodig. Grunnen til at vi avventer med å tildele deg time, er at vi ikke har mottatt nok vaksiner til alle som ønsker det, og må prioritere.  

 

Kommunenes hjemmeside vil bli oppdatert med vaksinestatus fortløpende.  

 

Vaksineringen vil foregå i Skånlandshallen. Beboere på sykehjem vil få tilbud om sin vaksine der de bor.   

Registrering i helseboka – har du behov for hjelp?

Kommunen er kjent med at enkelte innbyggere har fått henvendelser fra personer/ firma med tilbud om hjelp og bistand til registrering i Helseboka. Innbyggerne blir bedt om å oppgi personlige opplysninger. Kommunen har ikke inngått samarbeidsavtale med firmaer om slik bistand og anmoder innbyggerne om ikke å benytte seg av slike tilbud.

Dersom det er  behov for hjelp til registrering – Ta kontakt med kommunen via vaksinasjonstelefonen:  94 79 64 21. Telefonen er betjent hverdager mellom kl 09-11.  

Vaksinestatus og informasjon for innbyggere i Tjeldsund kommune uke 5 2022

Fra og med uke 5 er det vaksinering på torsdager kl 09-16.45 (stengt kl 11-12), med drop-in i hele åpningstiden. Anbefaler flest mulig til å bestille time da de med timebestilling vil bli prioritert før drop-in.
 
VIKTIG!
Det er viktig at de som har fått SMS med tilbud om dose 3 setter seg opp på time så raskt som mulig da vi har et stort lager av vaksiner som vi ønsker å få brukt før de går ut på dato!! Har du hatt korona etter at du fikk dose 2 skal det gå minimum 3 mnd etter smitten før man kan få dose 3. Ta kontakt med vaksinetelefonen så setter vi dere opp på time, evt på en liste (om timen blir langt frem i tid) slik at dere får tilbud om time når det har gått lang nok tid.
 
Tilbud om drop in gjelder deg som er:
 • Uvaksinert og ønsker første dose – gjelder alle over 12 år
 • Vaksinert med dose 1 for minimum 4 uker siden og ønsker dose 2. For barn og unge i alderen 12-17 år; 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.
 • Over 18 år og fikk dose 2 16. september eller tidligere (minimum 20 uker mellom dose 2 og dose 3)
NB! Barn 15 år eller yngre må ha med samtykkeskjema, underskrevet av begge foreldre. Dette gjelder også om det er levert samtykkeskjema ved en tidligere vaksinering.
 
Tilbud om koronavaksine til barn i alderen 5-15 år
Se oppdatert informasjon her
 
Vaksinestatus i kommunen for innbyggere over 18 år:
3130 personer har tatt dose 1 = 90,2% av innbyggerne over 18 år
3081 innbyggere har tatt dose 2 = 88,8% av innbyggerne over 18 år
2425 innbyggere har tatt dose 3 = 69,9% av innbyggerne over 18 år (dette utgjør 88,3% av de som har tatt dose 1)
 
 
Fremdeles er vaksinering et av de viktigste forebyggende tiltak mot smitte og alvorlig sykdom:
 
Dette kan du gjøre for å forebygge smitte: (helsenorge.no)
Teste deg og holde deg hjemme når du har symptomer på korona.
Ta koronavaksinen.
Bruk munnbind.
Hold avstand til andre
Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
Host inn i et papirlommetørkle eller albuekroken.
Finn alternativ til håndhilsning og klemming
 
wfzpsUWG 31C 6oAAAAASUVORK 5CYII=
 
 
 
Det sendes fortløpende ut SMS med lenke til timeinnkalling til de som er klar for vaksinering (dvs minimum 20 uker siden dose 2). Vi opplever dessverre noe feil i systemet slik at noen av de som burde ha fått SMS faller ut.
Om du fikk dose 2 før 16. september og ikke har mottatt SMS kan du ta kontakt med vaksinetelefonen. Tlf. nr 94 79 64 21. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager.
 

Vaksinestatus og informasjon for innbyggere i Tjeldsund kommune uke 4 2022

Uke 4 var foreløpig siste uka med 2 vaksinasjonsdager.  Videre fremover vil det bli vaksinering på torsdager kl 09-16.45 (stengt kl 11-12), med drop-in i hele åpningstiden. Anbefaler flest mulig til å bestille time da de med timebestilling vil bli prioritert før drop-in.

 

VIKTIG!

Det er viktig at de som har fått SMS med tilbud om dose 3 setter seg opp på time så raskt som mulig da vi har et stort lager av vaksiner som vi ønsker å få brukt før de går ut på dato!! Har du hatt korona etter at du fikk dose 2 skal det gå minimum 3 mnd etter smitten før man kan få dose 3. Ta kontakt med vaksinetelefonen så setter vi dere opp på time, evt på en liste (om timen blir langt frem i tid) slik at dere får tilbud om time når det har gått lang nok tid.

 

Tilbud om drop in gjelder deg som er:

 • Uvaksinert og ønsker første dose – gjelder alle over 12 år
 • Vaksinert med dose 1 for minimum 4 uker siden og ønsker dose 2. For barn og unge i alderen 12-17 år; 8-12 uker mellom dose 1 og dose 2.
 • Over 18 år og fikk dose 2 16. september eller tidligere (minimum 20 uker mellom dose 2 og dose 3)

NB! Barn 15 år eller yngre må ha med samtykkeskjema, underskrevet av begge foreldre. Dette gjelder også om det er levert samtykkeskjema ved en tidligere vaksinering.

 

Vaksinering av barn:

Det er åpnet for tilbud om vaksinasjon til alle barn og unge over 5 år. Barn i alderen 5-11 tilbys nå en dose, samt at det er åpnet for 2 doser for barn i alderen 12-15 år (8-12 uker etter dose 1).

Det er sendt ut informasjon til foresatte til barn i skolealder med tilbud om vaksine.

Det arbeides med å få på plass en digital løsning i Helseboka hvor hver enkelt kan bestille seg time selv og levere samtykkeskjema elektronisk. Informasjon om tilbud om vaksine og om den digitale løsningen blir sendt til foresatte til førskolebarn når digital løsning er klar. 

 

Vaksinestatus i kommunen for innbyggere over 18 år;

Dose 1:                90,1 av innbyggerne er vaksinert med dose 1

Dose 2:                88,7 % av innbyggerne har fått dose 2

Dose 3:                67,8 % av innbyggerne har fått dose 3

 

Det sendes fortløpende ut SMS med lenke til timeinnkalling til de som er klar for vaksinering (dvs minimum 20 uker siden dose 2). Vi opplever dessverre noe feil i systemet slik at noen av de som burde ha fått SMS faller ut.

Om du fikk dose 2 før 16. september og ikke har mottatt SMS kan du ta kontakt med vaksinetelefonen. Tlf. nr 94 79 64 21. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager.

Vaksinestatus og informasjon for innbyggere i Tjeldsund kommune, uke 3 - 2022

Satte vaksiner i uke 3:
Type Antall
Dose 1 8
Dose 2 18
Dose 3 520
 
 
Sammen med vaksiner satt tidligere er vaksinasjonsdekningen i kommunen for innbyggere over 18 år:
90,2%  - 3127 innbyggere over 18 år har tatt dose 1 
88,9%  - 3077 innbyggere over 18 år har tatt dose 2 
63,5%  - 1203 innbyggere over 18 år har tatt dose 3 
 
Det fordeler seg slik for de forskjellige aldersgruppene:
 8Pu 2ezIEzyLF 0AAAAASUVORK 5CYII=
 
 
 
 
Har du enda ikke fått startet på ditt vaksinasjonsløp?
Vi tilrettelegger for deg med sprøytevegring
Er det slik at du ønsker å ta koronavaksinen, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.
 
Eksempler på utfordringer kan være:
Sosial angst, problemer med å være i store lokaler/ offentlige rom, problemer med å stå i kø o.l.  Dette kan vi eksempelvis løse med at man unngår venterommet, vaksinen settes i bilen din (da må du ha med en person som kan sitte sammen med deg etter vaksineringen) osv.
Sprøyteskrekk/fobi. Dette er noe vaksinatørene har mye erfaring med. Vi tilrettelegger og bruker akkurat så mye tid du trenger på å føle deg trygg. Alle vaksineres i eget rom.
 
Ta kontakt med vaksinetelefonen så avtaler vi hvordan vi kan tilrettelegge for at du skal få tatt din vaksine.
 
Vi tilrettelegger for tidspunkt - Åpningstider og Drop-in
For å øke tilgjengeligheten for vaksinering åpner vi nå opp for drop-in i hele åpningstiden for vaksinelokalet. I tillegg øker vi åpningstiden på torsdager til kl. 16.45. Vi gjør oppmerksom på at timebestillinger prioriteres foran drop-in, slik at det kan bli litt venting på drop-in kunder.
Tilbudet opprettholdes så lenge vi har god tilgang på vaksinedoser, noe vi har pr. nå.
 
Faste åpningstider i januar:
Onsdager kl 09-15 (stengt mellom kl 11-12)
Torsdager kl 09-16.45 (stengt mellom kl 11-12)
 
Drop-in gjelder både dose 1, dose 2 og dose 3. For dose 2 og dose 3 må kriteriene for intervall mellom dosene følges (4 uker mellom dose 1 og dose 2, og 20 uker mellom dose 2 og dose 3).
Det sendes ukentlig ut SMS med beskjed om å sette seg opp på time, til de som har meldt seg opp i Helseboka og ønsker å starte opp sin vaksinering. Det sendes også ut SMS til de som er klar for dose 3 (minimum 20uker etter dose 2).
 
Vaksinering av barn 5-15 år
Regjeringen har etter en anbefaling fra Folkehelseinstituttet besluttet å åpne for koronavaksine til barn i alderen 5-11 år, og andre dose til 12-15-åringer. 
Det vil bli sendt ut informasjon om vaksinering til alle foresatte med barn i aldersgruppen 5-15 år en av de nærmeste dagene. 

Vaksinestatus og informasjon for innbyggere i Tjeldsund kommune, uke 2 2022

Denne uka har det vært vaksinering på Elvemo onsdag og torsdag. I tillegg vil det vaksineres i morgen, lørdag 15. januar, kl 10-13. Totalt er det satt 342 doser i Evenes og Tjeldsund siste uka.

Åpningstider og Drop-in

For å øke tilgjengeligheten for vaksinering åpner vi nå opp for drop-in i hele åpningstiden for vaksinelokalet. I tillegg øker vi åpningstiden på torsdager til kl. 16.45. Vi gjør oppmerksom på at timebestillinger prioriteres foran drop-in, slik at det kan bli litt venting på drop-in kunder.

Dette  tilbudet opprettholdes bare så lenge vi har god tilgang på vaksinedoser, noe vi har pr. nå.

Faste åpningstider i januar:

Onsdager kl 09-15 (stengt mellom kl 11-12)

Torsdager kl 09-16.45 (stengt mellom kl 11-12)

Drop-in gjelder både dose 1, dose 2 og dose 3. For dose 2 og dose 3 må kriteriene for intervall mellom dosene følges (4 uker mellom dose 1 og dose 2, og 20 uker mellom dose 2 og dose 3).

Det sendes ukentlig ut SMS med beskjed om å sette seg opp på time, til de som har meldt seg opp i Helseboka og ønsker å starte opp sin vaksinering. Det sendes også ut SMS til de som er klar for dose 3 (minimum 20uker etter dose 2).

 

Vi tilrettelegger for deg med sprøytevegring

Er det slik at du ønsker å ta koronavaksinen, men har utfordringer eller ekstra behov knyttet til dette? Da kan vi tilrettelegge for deg.

Eksempler på utfordringer kan være:

 • Sosial angst, problemer med å være i store lokaler/ offentlige rom, problemer med å stå i kø o.l.  Dette kan vi eksempelvis løse med at man unngår venterommet, vaksinen settes i bilen din (da må du ha med en person som kan sitte sammen med deg etter vaksineringen) osv.
 • Sprøyteskrekk/fobi. Dette er noe vaksinatørene har mye erfaring med. Vi tilrettelegger og bruker akkurat så mye tid du trenger på å føle deg trygg. Alle vaksineres i eget rom.

Ta kontakt med vaksinetelefonen så avtaler vi hvordan vi kan tilrettelegge for at du skal få tatt din vaksine.

 

Type vaksine

Kommunen har kun tilgang på Pfizer (pr. nå). Om du ønsker å ta Modernavaksinen har vi inngått et samarbeid med Harstad kommune, hvor du kan få tilbud om denne vaksinen.

Alle innbyggere under 30 år anbefales å ta Pfizervaksine grunnet mindre risiko for bivirkninger.

 

Vaksinasjonsdekningen i kommunen, for innbyggere over 18 år

 • 3122 personer har tatt dose 1 = 89,9% av innbyggerne over 18 år
 • 3070 innbyggere har tatt dose 2 = 88,9% av innbyggerne over 18 år
 • 1933 innbyggere har tatt dose 3 = 55,7% av innbyggerne over 18 år (dette utgjør 61,9% av de som har tatt dose 1)

 

Spørsmål eller behov for hjelp til å bestille time

Har du spørsmål eller trenger hjelp til å sette deg opp på time ta kontakt med Vaksinetelefon, tlf.nr 94 79 64 21. Åpen mellom kl 09-11 hver mandag, onsdag og torsdag.

Vaksinestatus og informasjon for innbyggere i Tjeldsund kommune, uke 50

Denne uka har det vært vaksinering på Elvemo onsdag, torsdag og fredag. Onsdag hadde vi drop-in tilbud hvor det ble satt 60 vaksiner Også denne uka ble det satt flere vaksiner på innbyggere som ikke har fått vaksine tidligere.  Vi har godt med vaksiner og håper enda flere tar kontakt for å starte opp sin vaksinering.  

Denne uka vaksinerer vi kun mandag. 

Onsdag 27/7 vil vi ha drop-in mellom kl 10-14.30. Dette gjelder for de som fikk 2. dose før 11. august. Gjelder også for deg som ønsker dose 1, eller venter på dose 2 og det har gått minimum 4 uker etter dose. 

Vi har nok vaksiner til alle som kommer på drop-in, og oppfordrer derfor til å fordele dere slik at ikke alle trenger å stå i kø når vi åpner.  

 

Vaksinestatus i kommunen for innbyggere over 18 år (vi beklager at tallene som ble presentert forrige uke var feil); 

Dose 1:  89,6 % av innbyggerne er vaksinert med dose 1 

Dose 2:  87,5 % av innbyggerne har fått dose 2 

Dose 3:  37,4 % av innbyggerne har fått dose 3 (hovedandelen av disse er over 65 år) 

 

Det sendes fortløpende ut SMS med lenke til timeinnkalling til de som er klar for vaksinering (dvs minimum 20 uker siden dose 2). Det sendes denne uka ut SMS varsel til de som fikk dose 2 før 11. august. Om du fikk dose 2 før 31. juli og ikke har mottatt SMS kan du ta kontakt med vaksinetelefonen. Tlf. nr 94 79 64 21. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 49

Denne uka har det vært vaksinering på Elvemo onsdag og torsdag. Torsdag hadde vi drop-in tilbud hvor det ble satt 75 vaksiner, 60 av disse vaksinene ble satt mellom kl 16-17. Flere av vaksinene ble satt på innbyggere som ikke har tatt vaksine tidligere, noe vi er svært fornøyd med.

 

Neste uke er det satt opp timer til vaksinering onsdag 15. og torsdag 16. desember mellom kl 09-15. Fortsatt mange ledige timer igjen, så oppfordrer alle som har fått SMS fra Helseboka om å sette seg opp på time så snart som mulig.

 

Drop-in uke 50

For deg som ikke har tatt covid-19 vaksine dose 1, eller venter på dose 2 (minimum 4 uker etter dose 1) har vi drop-in i hele åpningstiden (onsdag kl 09-18 og torsdag kl 09-15).

 

Drop-in onsdag kl 15.30-18.00 gjelder for deg som er;

 • Uvaksinert og ønsker første dose
 • Vaksinert med dose 1 for minimum 4 uker siden og ønsker dose 2
 • Over 45 år og fikk dose 2 før 15. juli (skal gå minimum 5 måneder mellom dose 2 og 3)

Vi har nok vaksiner til alle som kommer på drop-in , og oppfordrer derfor til å fordele dere slik at ikke alle trenger å stå i kø når vi åpner.

 

Vaksinestatus i kommunen for innbyggere over 18 år;

Dose 1:                96,1 % av innbyggerne er vaksinert med dose 1

Dose 2:                89,3% av innbyggerne har fått dose 2

Dose 3:                29,1% av innbyggerne har fått dose 3 (hovedandelen av disse er over 65 år)

 

 

Det sendes fortløpende ut SMS med lenke til timeinnkalling til de som er klar for vaksinering (dvs minimum 5 mnd siden dose 2). Vi opplever dessverre noe feil i systemet slik at noen av de som burde ha fått SMS faller ut. Om du fikk dose 2 før 17. juli og ikke har mottatt SMS kan du ta kontakt med vaksinetelefonen. Tlf. nr 94 79 64 21. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 39

Status

87,6  % av alle innbyggere i Tjeldsund kommune, over 12 år og 81,8 % av innbyggere over 16 år som har fått andre dose (ungdom i aldersgruppen 12-15 år skal i første omgang ikke ha flere enn 1 dose).

Ny fase i vaksineringen

Evenes og Tjeldsund kommune har nå gitt et tilbud til alle registrerte i Helseboka i alle aldersgrupper, med noen unntak. Dette medfører at vi nå vaksinerer færre enn tidligere i år. Det pågår nå vaksinering av dose 2 og dose 3 (til de som skal ha dette). Vi tilbyr også vaksine til deg som registrerer deg for dose 1 nå. 

Dersom du har avventet å registrere deg for vaksine, bør du bestille time nå. Hvis du venter til etter 14.oktober med å registrere deg, må du påregne ventetid. Vaksinedosene kommer i glass med flere doser. Vi må bestille rett antall og samle opp mange nok doser, slik at vi ikke må kaste vaksinedoser. I hovedsak blir det videre vaksinert med Pfizers vaksine, Comirnaty. Ønsker du Moderna vaksine må du ta kontakt med vaksinetelefonen og informere om dette. Vaksinering med Modern vil da bli mulig torsdag 4. november.

Vi har satt opp en ekstra vaksinedag torsdag 14.oktober. Ta gjerne kontakt om du ønsker time til dose 1 eller ønsker å fremskynde dose 2. Dette gjelder deg som fikk første dose 16.september eller tidligere. Fremskynging av dose 2 gjelder ikke for 16-17åringer. 

 

Ønsker du vaksine, ta kontakt nå:

Dersom du ennå ikke har registeret deg for vaksine, ring vaksinetelefonen snarest for å sette deg på time. Vi tilbyr vaksine 14.oktober og 4.november. Da vil det ta lengre tid å sette seg på time.

Vaksinasjon med 3.dose

Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar, gis et tilbud om tredje dose koronavaksine. Les mer her https://www.tjeldsund.kommune.no/vaksinering-med-3-dose-til-innbyggere-med-alvorlig-nedsatt-immunforsvar.6410357-547304.html.

For å få time til dose 3, må du ringe ETS medisinske senter og sette deg på vaksinelisten. Du vil bli kontaktet av vaksinekoordinator for tildeling av time.

Vaksinetelefonen – endret åpningstid

Vaksinetelefonen vil fra denne uka (uke 39) være betjent mandager - onsdager – torsdager fra kl 09 – 11. Tlf 947 96 421.

Influensavaksinering

Vi avventer endelig bekreftelse fra FHI ang utsendingstidspunnkt av influensavaksiner. Om alt går etter planen vil influensavaksineringen bli satt opp på følgende dager;

 • Tirsdag 2. november
 • Onsdag 3. november
 • Onsdag 10. november
 • Torsdag 11. november

Alle dagene vil vaksineringen foregå mellom kl 09-15

 Mer informasjon om dette kommer i eget innlegg når vi har fått bekreftet tidspunkt for leveransen av vaksinene.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 37

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggerne over 16 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 16 år

Uke 34

3014

84,9

2412

68,0

Uke 35

3064

86,5

2480

70,0

Uke 36

3087

87,0

2764

77,9

Uke 37

3098

87,3

2814

79,3

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Da de fleste er vaksinert (som ønsker det) vil vi få tilsendt færre vaksiner. Dette betyr at vi også har færre vaksinasjonsdager å velge imellom. Vi jobber derfor fortløpende med å få endret på en del timer som allerede er satt opp til dose 2. Det er derfor viktig at de som blir kontaktet tar kontakt tilbake om de får en SMS fra oss.

Vaksinenen som sendes ut i kommunen er både Moderna og Pfizer. Både Moderna og Pfizer er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Forskning viser også at Moderna beskytter best mot deltavarianten etter dose 1.

Vi vet ikke hvilke vaksiner vi kommer til å motta videre fremover, og det vil dessverre ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

 

Vaksinering av barn og unge:

For ungdom født i 2004 eller eldre som ønsker vaksine skjer innmelding via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.

 

Når det gjelder barn i alderen 12-15 er det også åpnet for at de skal få tilbud om vaksine. Vaksinering av denne aldersgruppen vil tilbys av skolehelsetjenesten på oppsatt dag. Informasjon er sendt til skolene i dag og vil distribueres videre så raskt som mulig.

Når det gjelder barn i alderen 12-15 år er det viktig å huske på at alle som ønsker vaksine må levere samtykkeskjema (sendes fra skolene). Skjemaet må underskrives av begge foreldrene (ved delt foreldreansvar) for at vaksineringen skal kunne gjennomføres.

 

Vaksinering av gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Vaksinering dose 3:

Personer som tilhører en av gruppene under bes ta kontakt med ETS medisinske senter. Her vil det foreligge dokumentasjon på om at man tilhører en av gruppene. Vaksinekoordinator vil ut ifra denne lista ta kontakt med de det gjelder for å få satt dere opp på time. Det vil da ikke være nødvendig å ha med ekstra dokumentasjon til vaksinelokalet.

 

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon

• alvorlig og moderat primær immunsvikt

• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5

• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Gruppe 2

• Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak (her er det satt opp egen liste over hvilke medikamenter dette gjelder – se eget innlegg på kommunens hjemmeside)

• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger

• Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

 

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Alle over 16 år som har ønsket vaksine har fått tilbud.

Barn og unge, 12-15 år, vil få tilbud om vaksinering på sine respektive skoler i uke 38 og 39

 

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka (gjelder ikke barn i grunnskolen). Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 36

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du fyller 16 år i 2021

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka, vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Fortsatt noen som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2.

 • For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033
 • For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Fra uke 34 er vi igjen på plass i vaksinasjonslokalene på Elvemo

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggerne over 16 år

 

Antall doser

Prosent av innbyggere over 16 år

Uke 34

3014

84,9

 

2412

68,0

Uke 35

3064

86,5

 

2480

70,0

Uke 26

3085

86,9

 

2757

77,7

 

 

 

Vi har redusert ytterligere intervall mellom dose 1 og dose 2, og vi fremskynder fortløpende de som er satt opp på dose 2 fremover i tid. Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka, bruke lenken du tidligere fikk til å sette deg opp på time eller ta kontakt med vaksinetelefonen. Må være minimum 4 uker (28 dager) mellom dose 1 og dose 2).

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Da de fleste er vaksinert (som ønsker det) vil vi få tilsendt færre vaksiner. Dette betyr at vi også har færre vaksinasjonsdager å velge imellom. Vi jobber derfor fortløpende med å få endret på en del timer som allerede er satt opp til dose 2. Det er derfor viktig at de som blir kontaktet tar kontakt tilbake om de får en SMS fra oss.

Kommunen har fått både vaksiner fra Moderna og Pfizer, og det er usikkert hva vi får levert fremover. Både Moderna og Pfizer er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Forskning viser også at Moderna beskytter best mot deltavarianten etter dose 1.

Vi vet ikke hvilke vaksiner vi kommer til å motta videre fremover, og det vil dessverre ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

 

Vaksinering av barn og unge:

For ungdom født i 2004 eller eldre som ønsker vaksine skjer innmelding via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.

 

Når det gjelder barn i alderen 12-15 er det også åpnet for at de skal få tilbud om vaksine. Vaksinering av denne aldersgruppen vil tilbys av skolehelsetjenesten på oppsatt dag (her vil det komme informasjon direkte fra skolene når dette er klart – vaksineringen i skolen vil foregå i uke 38 og 39).

 

Vaksinering av gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Vaksinering dose 3:

Vaksinering av dose 3 vil bli tilbudt en liten gruppe av befolkningen som er i høyrisikogruppen. Her er det foreløpig ikke helt klarlagt hvilke risikofaktorer som skal være gjeldende for å få 3 doser. Her vil det trolig bli fastlegene og spesialisthelsetjenesten som avgjør hvem som vil komme i kategorien som skal tilbys 3 doser.

Flere land har startet vaksineringen med dose 3 av alle innbyggerne. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.

 

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10a

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Nye prioriteringer

Barn og unge, 16-17 år

Vaksinering pågår

Nye prioriteringer

Barn og unge, 12-15 år

Planlagt uke 38/39

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka (gjelder ikke barn i grunnskolen). Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 35

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du fyller 16 år i 2021

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka, vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Fortsatt noen som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2.

 • For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033
 • For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Fra uke 34 er vi igjen på plass i vaksinasjonslokalene på Elvemo

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Dose 1

 

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Prosent av innbyggerne over 16 år

 

Antall doser

Prosent av innbyggerne over 18 år

Prosent av innbyggere over 16 år

Uke 32

2878

82,9

____

 

1866

53,8

_____

Uke 33

2938

84,6

____

 

2047

59,0

_____

Uke 34

3014

____

84,9

 

2412

____

68,0

Uke 35

3064

_____

86,5

 

2480

____

70,0

 

 

 

Vi har redusert ytterligere intervall mellom dose 1 og dose 2, og vi fremskynder fortløpende de som er satt opp på dose 2 fremover i tid. Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka, bruke lenken du tidligere fikk til å sette deg opp på time eller ta kontakt med vaksinetelefonen. Må være minimum 4 uker (28 dager) mellom dose 1 og dose 2).

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Da de fleste er vaksinert (som ønsker det) vil vi få tilsendt færre vaksiner. Dette betyr at vi også har færre vaksinasjonsdager å velge imellom. Vi jobber derfor fortløpende med å få endret på en del timer som allerede er satt opp til dose 2. Det er derfor viktig at de som blir kontaktet tar kontakt tilbake om de får en SMS fra oss.

Kommunen har nå kun vaksiner fra Moderna. Både Moderna og Pfizer er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Forskning viser også at Moderna beskytter best mot deltavarianten etter dose 1.

Vi vet ikke hvilke vaksiner vi kommer til å motta videre fremover, og det vil dessverre ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

 

Vaksinering av barn og unge:

For ungdom født i 2004 eller eldre som ønsker vaksine skjer innmelding via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.

 

Når det gjelder barn i alderen 12-15 er det også åpnet for at de skal få tilbud om vaksine. Vaksinering av denne aldersgruppen vil tilbys av skolehelsetjenesten på oppsatt dag (her vil det komme informasjon direkte fra skolene når dette er klart – vaksineringen i skolen vil foregå i uke 38 og 39).

 

Vaksinering av gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Vaksinering dose 3:

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10a

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Nye prioriteringer

Barn og unge, 16-17 år

Vaksinering pågår

Nye prioriteringer

Barn og unge, 12-15 år

Planlagt uke 38/39

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka (gjelder ikke barn i grunnskolen). Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

Oppdaterte vaksinetall fra uke 34

Dose 1

 

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Prosent av innbyggerne over 16 år

 

Antall doser

Prosent av innbyggerne over 18 år

Prosent av innbyggere over 16 år

Uke 32

2878

82,9

____

 

1866

53,8

_____

Uke 33

2938

84,6

____

 

2047

59,0

_____

Uke 34

3014

_____

84,9

 

2412

____

68,0

Nå som vaksineringen også inkluderer ungdommer født i 2004 og 2005 har vi laget egen kolonne med prosentandel av vaksinerte over 16 år.

 

Mange er fullvaksinert allerede og dette tallet vil stige ytterligere de neste to ukene.

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Kommunen i samarbeid med Evenes kommune har totalt 600 vaksiner, hvor hovedmengden av disse vaksinene settes i uke 35. Dette betyr at ved utgangen av uke 36 vil de fleste være fullvaksinert.

 

For de som ikke har meldt seg opp i Helseboka er det viktig at dette gjøres nå slik at alle som ønsker vaksine får et tilbud. Ta kontakt med vaksinetelefone på tlf nummer 94 79 64 21. Vaksinetelefonen er betjent hverdager kl 09-11

Mer informasjon om hvordan man registrerer seg til vaksinering finner du på kommunens hjemmeside.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 34

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du fyller 16 år i 2021

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka, vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Fortsatt noen som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2.

 • For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033
 • For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Fra uke 34 er vi igjen på plass i vaksinasjonslokalene på Elvemo

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 32

2878

82,9

1866

53,8

Uke 33

2938

84,6

2047

59,0

Uke 34

3008

86,7

2301

66,3

Oppdaterte tall fra vaksineringen publiseres mandag 30. august. Da vil vi også få med tallene fra vaksineringen i dag, fredag 27. august komme med)

Vi har redusert ytterligere intervall mellom dose 1 og dose 2, og vi fremskynder fortløpende de som er satt opp på dose 2 fremover i tid. Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka, bruke lenken du tidligere fikk til å sette deg opp på time eller ta kontakt med vaksinetelefonen. Må være minimum 4 uker (28 dager) mellom dose 1 og dose 2)

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Kommunen fikk tildelt et stort antall vaksiner i uke 34. Denne vaksineleveransen sikrer at de fleste som har mulighet for å fremskynde dose 2 vil være ferdigvaksinert ila uke 36. Vaksineleveranse til kommunen er derfor stoppet inntil videre.

For de som ikke har fått dose 2 vil det bli satt opp enkeltdager for vaksinering, og det er stor sannsynlighet for at de som venter på dose 2 vil få endret sin opprinnelige time. De dette gjelder vil bli kontaktet!

 

Kommunen har nå kun vaksiner fra Moderna. Både Moderna og Pfizer er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. Forskning viser også at Moderna beskytter best mot deltavarianten etter dose 1.

Vi vet ikke hvilke vaksiner vi kommer til å motta videre fremover, og det vil dessverre ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

 

Vaksinering av barn og unge:

Det er nå åpnet for at ungdom født i 2004 eller eldre kan få vaksine. Innmelding til vaksinering skjer via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.

Når det gjelder barn i alderen 12-16 er det inntil videre kun tilbud til barn og unge som er i høyrisiko eller bor i en familie med personer som krever spesiell behandling og hvor barnas frihet begrenses, som får tilbud om vaksine.  Gjelder dette deg eller ditt barn – ta kontakt med din/barnets fastlege.

 

Vaksinering av gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Vaksinering dose 3:

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10a

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Nye prioriteringer

Barn og unge, 16-17 år

Vaksinering pågår

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 33

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du fyller 16 år i 2021

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Det er fortsatt mange som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2.

 • For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033
 • For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Fra uke 34 vil vaksineringen flyttes tilbake til Elvemo

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 30

2692

77,6

1539

44,3

Uke 31

2846

82,0

1758

50,6

Uke 32

2878

82,9

1866

53,8

Uke 33

2938

84,6

2047

59,0

 

Vi har redusert ytterligere intervall mellom dose 1 og dose 2, og vi fremskynder fortløpende de som er satt opp på dose 2 fremover i tid. Du kan selv fremskynde timen din ved å logge inn på helseboka, bruke lenken du tidligere fikk til å sette deg opp på time eller ta kontakt med vaksinetelefonen.

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 

 • Antall doser forventet uke 34; 864 doser (44 glass á 6 doser Comirnaty/Pfizer og 60 glass á 10 doser Spikevax/Moderna)

 

Som dere ser vil vi fra uke 34 få to typer vaksiner. Begge vaksinene er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse, og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det vil ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

 

 

Vaksinering av barn og unge:

Det er nå åpnet for at ungdom født i 2004 eller eldre kan få vaksine. Innmelding til vaksinering skjer via Helseboka eller vaksinetelefonen som for alle andre innbyggere.

Når det gjelder barn i alderen 12-16 er det inntil videre kun tilbud til barn og unge som er i høyrisiko eller bor i en familie med personer som krever spesiell behandling og hvor barnas frihet begrenses, som får tilbud om vaksine.  Gjelder dette deg eller ditt barn – ta kontakt med din/barnets fastlege.

 

Vaksinering av gravide:

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Vaksinering dose 3:

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10a

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 11

Barn og unge,    16-17 år

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Innkalling pågår

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 16 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 32

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du fyller 18 år i 2021

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Registrering via lenken nederst i innlegget eller ved å ringe vaksinetelefonen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Det er fortsatt mange som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Vaksineringen foregår i Skånlandshallen. Inngang på hallens kortside, mot barnehagen.

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 30

2692

77,6

1539

44,3

Uke 31

2846

82,0

1758

50,6

Uke 32

2878

82,9

1866

53,8

 

Vi har redusert til ca 8 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2, men vi ser at vi vil komme til å redusere ytterligere på intervallet fremover. Det vil sendes ut SMS-varsling til din mobil, evt ringe deg, når det er din tur til å fremskynde timen.

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 

 • Antall doser forventet i uke 33; 180 doser (30 glass)
 • Antall doser forventet uke 34; 864 doser (44 glass á 6 doser Comirnaty/Pfizer og 60 glass á 10 doser Spikevax/Moderna)

 

Som dere ser vil vi fra uke 34 få to typer vaksiner. Begge vaksinene er mRNA vaksiner og regnes som likeverdige. Folkehelseinstituttet skriver på sine sider at det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Det vil ikke bli mulighet til å velge hvilken type vaksine man skal motta!

 

Fra uke 34 vil vaksineringen skje i lokalene på Elvemo.

 

 

Vaksinering av barn og unge:

Inntil videre er det kun tilbud til barn og unge i alderen 12-18 år som er i høyrisiko som får tilbud om vaksine. Gjelder dette deg eller ditt barn – ta kontakt med vaksinetelefonen

FHI jobber kontinuerlig og ser på fordeler og ulemper ved å starte vaksinering av alle barn i alderen 12-18 år. Inntil videre gis det kun vaksine til ungdom født i 2003 eller eldre.

 

 

Vaksinering dose 3:

Flere land har startet vaksineringen med dose 3. Dette gjelder foreløpig ikke i Norge. Også her ser FHI på fordeler og ulemper i forhold til en dose nr 3. Mer informasjon kommer om dette blir aktuelt.

 

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. Etter registrering vil du motta en SMS med kvittering på at du har bestilt timen.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10a

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne som fyller 18 år i 2021 om å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdaterte vaksinetall fra uke 31

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 29

2315

66,7

1433

41,3

Uke 30

2692

77,6

1539

44,3

Uke 31

2846

82,0

1758

50,6

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

En gledelig nyhet for vaksineringen i neste uke er som nevnt at vi får økning i antall doser i neste uke. Her er en økning på 108 doser (18 glass) i forhold til det som var publisert i forrige uke.

 

 • Antall doser forventet i uke 31; 162 doser (27 glass)
 • Antall doser forventet uke 32; 180 doser (30 glass)

 

 

For de som ikke har meldt seg opp i Helseboka er det viktig at dette gjøres nå slik at alle som ønsker vaksine får et tilbud.

https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

Se mer informasjon om hvordan du melder deg opp i vaksinekø på kommunens hjemmeside

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 31

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine. Hvordan det gjøres står nederst i artikkelen.

NB! Om du ikke er registrert i Helseboka vil du ikke få innkalling.

 

Vi har sendt ut SMS innkalling til alle som er registrert i Helseboka, og som ønsker vaksine.  Det er fortsatt mange som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time, og vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering eller har fått vaksine tidligere.

Om du er registrert i Helseboka og ikke mottatt SMS ber vi deg ta kontakt med Vaksinetelefonen, tlfnr.: 947 96 421, så finner vi en time til deg.  

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Dette gjelder også til dose 2. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du har mulighet til å møte på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 5 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 95 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Vaksineringen foregår i Skånlandshallen. Inngang på hallens kortside, mot barnehagen.

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Da vi nå har startet vaksinering på fredager også, vil oppdaterte tall først komme på mandag.

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 28

2082

60

1358

39,1

Uke 29

2315

66,7

1433

41,3

Uke 30

2683

77,3

1536

44,3

Uke 31

Foreløpige tall, vaksinering pågår

2802

80,7

1698

48,9

Vi har redusert til ca 8 ukers intervall mellom dose 1 og dose 2, men vi håper og tror at vi skal klare og korte ned enda mer etter hvert.

Mange vil også i tiden fremover oppleve å få en SMS eller telefon med spørsmål om å fremskynde sin time.

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 

 • Antall doser forventet i uke 32; 162 doser (27 glass)
 • Antall doser forventet uke 33; 108 doser (18 glass)

 

 

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

Risikokategori 6

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 8

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Innkalling sendt

Risikokategori 10a

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Innkalling sendt

Risikokategori 10b

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Innkalling sendt

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Innkalling sendt

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdaterte vaksinetall fra uke 30

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 28

2082

60

1358

39,1

Uke 29

2315

66,7

1433

41,3

Uke 30

2683

77,3

1536

44,3

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 • Antall doser forventet uke 31; 354 doser (59 glass)
 • Antall doser forventet i uke 32; 162 doser (27 glass)

 

 

For de som ikke har meldt seg opp i Helseboka er det viktig at dette gjøres nå slik at alle som ønsker vaksine får et tilbud.

https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

Se mer informasjon om hvordan du melder deg opp i vaksinekø på kommunens hjemmeside

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 30

For første gang siden vi startet opp med vaksineringen i januar har vi ikke klart å fylle alle timene som er satt opp, og vi har vaksiner til overs. Vi har jobbet iherdig for å få tak i folk, men mange er på ferie og mange har fått vaksiner andre steder. For å gjøre denne jobben mer effektiv i de neste ukene er det derfor svært viktig at dere som har fått melding om å sette dere opp på timer gir tilbakemelding til vaksinetelefonen om dere har fått vaksine tidligere eller om dere ikke har mulighet til å ta vaksine akkurat nå.

Alle som er registrert i vaksinekø i Helseboka er invitert til vaksinering. Om du har registrert deg, men ikke mottatt melding – tak kontakt med vaksinetelefonen for å sette deg opp på time.  

Vaksineringen går raskere nå og time til dose 2 kan bli fremskyndet.

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Du mister ikke din plass i den vanlige køa selv om du setter deg opp i denne køa i tillegg. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

 

Vaksineringen foregår i Skånlandshallen. Inngang på hallens kortside, mot barnehagen.

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Da vi nå har startet vaksinering på fredager også, vil oppdaterte tall først komme på mandag.

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2080

60

1358

39,1

Uke 29

2315

66,7

1433

41,3

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 

 • Antall doser forventet uke 31; 354 doser (59 glass) , hvorav ca 45 % til dose 2
 • Antall doser estimert til uke 32 (usikre tall): 256 doser

 

 

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 6

 

Alder 45-54 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

 

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 8

 

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

 

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 10a

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

 

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdaterte vaksinetall fra uke 29

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2082

60

1358

39,1

Uke 29

2315

66,7

1433

41,3

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

En gledelig nyhet for vaksineringen i neste uke er som nevnt at vi får økning i antall doser i neste uke. Her er en økning på 108 doser (18 glass) i forhold til det som var publisert i forrige uke.

 • Antall doser forventet i uke 30; 456 doser (76 glass), hvorav ca 30 % til dose 2
 • Antall doser forventet uke 31; 354 doser (59 glass) , hvorav ca 45 % til dose 2

For de som ikke har meldt seg opp i Helseboka er det viktig at dette gjøres nå slik at alle som ønsker vaksine får et tilbud.

https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

Se mer informasjon om hvordan du melder deg opp i vaksinekø på kommunens hjemmeside

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 29

Denne uka fikk vi beskjed om at det ble ytterligere økning i antall vaksinedoser. Dette har resultert i at vi har økt utsendingene av innkallinger. Nå gjenstår kun gruppe 11 (aldersgruppe 25-39 år). Vi starter innkalling på denne gruppa i neste uke.  Det er fortsatt mange i de foregående gruppene som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time og at vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering.

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Du mister ikke din plass i den vanlige køa selv om du setter deg opp i denne køa i tillegg. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Vaksineringen foregår i Skånlandshallen. Inngang på hallens kortside, mot barnehagen.

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

Da vi nå har startet vaksinering på fredager også, vil oppdaterte tall først komme på mandag.

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2082

60

1358

39,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

En gledelig nyhet for vaksineringen i neste uke er som nevnt at vi får økning i antall doser i neste uke. Her er en økning på 108 doser (18 glass) i forhold til det som var publisert i forrige uke.

 

 • Antall doser forventet i uke 30; 456 doser (76 glass), hvorav ca 30 % til dose 2
 • Antall doser forventet uke 31; 354 doser (59 glass) , hvorav ca 45 % til dose 2

 

Situasjonen rundt tildelingen av vaksinene er fortsatt usikker. Vi har ikke fått økt antall doser i juli slik vi har vært lovet tidligere, og det er nå tilbake på en flat tildeling (slik vi hadde før økningen til ekstra utsatte områder, i juni). Dette skyldes lavere levering av vaksiner til Norge enn tidligere forventet.

 

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i Helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 6

 

Alder 45-54 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

Risikokategori 7

 

Alder 18-44 år med underliggende

sykdommer/tilstander

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 8

 

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 9

 

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 10a

 

Alder 18-24 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

Risikokategori 10b

 

Alder 40-44 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Risikokategori 11

Alder 24-39 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 25-28

Vi har nå startet innkallingen til prioriteringsgruppe 9. Dvs innbyggere i alderen 45-54 uten underliggende sykdom. Det er fortsatt mange i de foregående gruppene som ikke har fått sin vaksine da de ikke har satt seg opp på time og at vi ikke oppnår kontakt. For å få en smidigere vaksinering er det viktig at dere gir beskjed til vaksinetelefonen om dere har fått SMS melding om timen, men ikke kan møte til vaksinering.

 

Har du mulighet for å stille til vaksinering på kort varsel (ca 30 min) ber vi deg registrere deg i lenka under. Du mister ikke din plass i den vanlige køa selv om du setter deg opp i denne køa i tillegg. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell og ansatte i skole og barnehage
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 25

1733

49,9

1236

35,6

Uke 26

1913

55,1

1244

35,8

Uke 27

2002

57,7

1306

37,6

Uke 28

2082

60

1358

39,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 • Antall doser forventet i uke 29; 330 doser (55 glass), hvorav ca 30 % til dose 2
 • Antall doser forventet uke 30; 348 doser (58 glass) , hvorav ca 30% til dose 2

 

Situasjonen rundt tildelingen av vaksinene er fortsatt usikker. Vi har ikke fått økt antall doser i juli slik vi har vært lovet tidligere, og det er nå tilbake på en flat tildeling (slik vi hadde før økningen til ekstra utsatte områder, i juni). Dette skyldes lavere levering av vaksiner til Norge enn tidligere forventet.

 

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fortsatt viktig at du registrerer deg i Helseboka om du ikke har registrert deg tidligere og du ønsker vaksine.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Vaksinering pågår

Risikokategori 5

 

Risikokategori 6

 

Risikokategori 7

 

Risikokategori 8

Risikokategori 9

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Alder 18-44 år med underliggende

Sykdomer/tilstander

Alder 55-64 uten underliggende sykdom

Alder 45-54 uten underliggende sykdom

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

 

Vaksinering pågår

Innkalling startet

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon

Fra og med uke 25 vil all vaksinering foregå i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området vil bli merket.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 27

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 8, dvs. innbyggere i aldersgruppe 65-54 år. Det er fortsatt noen i prioriteringsgruppe 6 og 7 som ikke har tatt sin første vaksine, men det skyldes sen påmelding eller at de har bedt om utsettelse.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik fra uke 28:

 • Ca 10 % av dosene til barnehage- og skoleansatte i Tjeldsund kommune.
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 22 

1373 

39,6 

973  

28,2 

Uke 23 

1448 

41,7 

1107 

31,9 

Uke 24 

1543 

44,6 

1185 

34,1 

Uke 25

1714

 

1235

 

Uke 26

1908

 

1245

 

Uke 27

1998

 

1307

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen:  

Antall doser forventet i uke 28:         132 doser (22 glass). Samlet begge kommuner:174 doser

Antall doser forventet i uke 29:         306 doser (51 glass). Samlet begge kommuner:372 doser

 

Fra uke 29 øker vi fra 2 til 3 dager med vaksinering.

 

Vaksinasjon av barn og ungdom 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom

Det åpnes for vaksinasjon av barn og ungdom med høy risiko for alvorlig sykdom. Disse tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år.

Prioriteringen gjelder barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men følgende sykdommer:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

 

For å melde barnet/ungdommen til vaksinasjon, anbefaler vi følgende:

 • Avklar med fastlege/ barnelege om barnet skal ha koronavaksine, særlig hvis barnet er under behandling som må koordineres med vaksinasjon.
 • Foreldre/ foresatt ringer vaksinetelefonen 947 96 421 for å sette barnet på prioriteringslisten.
 • Fastlegene/barnelege kan også ringe til vaksinetelefonen å melde inn barn/ungdom som fyller kriteriene etter henvendelse fra foresatt.

 

Prioritering av ansatte i skole og barnehage i Tjeldsund

Tjeldsund kommune har valgt å prioritere våre ansatte i skole og barnehage. For å bli prioritert må du være fast ansatt/ midlertidig ansatt i et lengre vikariat i barnehager og skole i Tjeldsund kommune, samt ha direkte kontakt med barna i arbeidet ditt.

For å komme på prioriteringslisten, må du registrere deg her: Registrer deg her

Kommunen starter innkallingen fra uke 28. Vi kan bruke maks 10 % av dosene hver uke til denne ansattgruppen. Øvrige doser gis innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen. 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrere deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

 

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud 

 Risikokategori 8       Alder 55-64 år                                                  Vaksinasjon pågår

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Vaksinering av studenter

Studenter som er folkeregistrert i Evenes eller Tjeldsund kommune, vil få tilbud om koronavaksine her dersom de er registrert i Helseboka. Tilbudet om vaksinering skjer etter Regjeringens/FHIs prioriteringer. Dvs at vi prioriterer ut ifra alder og risikogrupper, og at studenter prioriteres på lik linje med resten av innbyggerne og ikke har forprioritet selv om de skal reise til annen kommune å studere (gjelder ikke studenter med studiested i utlandet*).

 

Folkehelseinstituttet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbud om første dose koronavaksine i den kommunen de er folkeregistrert, selv om det innebærer reise. Dette er den raskeste måten å få første vaksinedose. Om de ikke ønsker dette vil de få tilbud om begge dosene i studiekommunen. Sjekk studiestedets kommunale hjemmeside for å se hvordan du skal gå frem for å sette deg i vaksinekø.

 

Husk det er viktig for best mulig beskyttelse å ta begge dosene.

 

 

Det er viktig at studenter takker nei til tilbud om vaksinering i sin folkeregistrerte kommune dersom de ikke kommer til å ta den der. Dette kan gjøres på to måter;

 1. Gjør en ny registrering i Helseboka https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/49729

Her takker du da nei til vaksine. Du vil da bli tatt ut av vaksinekøa.

 1. Ring vaksinetelefonen og be om hjelp til å bli tatt ut av køa.

 

 

 

*Er du student med studiested i utlandet; ta kontakt med vaksinetelefonen om du ønsker vaksine.

 

 

Vaksinetelefon tlf. 94796421. Åpent hverdager kl. 09-11

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 26

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 8, dvs. innbyggere i aldersgruppe 65-54 år. Vi har sendt ut innkallinger til alle i gruppe 7 (aldersgruppen 18-44 år med underliggende sykdommer). Flere har bedt om å forskyve timen sin så alle i denne gruppen har ikke fått første dose ennå. Det er også flere i denne gruppen som ikke har svart på sms-innkallingen eller på telefon når vi har forsøkt å ringe dem opp.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 22 

1373 

39,6 

973  

28,2 

Uke 23 

1448 

41,7 

1107 

31,9 

Uke 24 

1543 

44,6 

1185 

34,1 

Uke 25

1714

 

1235

 

Uke 26

1908

 

1245

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen:  

Antall doser forventet i uke 27:         156 doser (26 glass)  

 

40 % av dosene gis som dose 2 i uke 27.

 

Prioritering av ansatte i skole og barnehage i Tjeldsund

Tjeldsund kommune har valgt å prioritere våre ansatte i skole og barnehage. For å bli prioritert må du være fast ansatt/ midlertidig ansatt i et lengre vikariat i barnehager og skole i Tjeldsund kommune, samt ha direkte kontakt med barna i arbeidet ditt

For å komme på prioriteringslisten, må du registrere deg på nytt i Helseboka (selv om du har registrert deg før): Registrer deg her

Kommunen starter innkallingen fra uke 28. Vi kan bruke maks 10 % av dosene hver uke til denne ansattgruppen. Øvrige doser gis innbyggere etter prioriteringsrekkefølgen. 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrere deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

Sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

Sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud

 

Alle har fått tilbud 

 Risikokategori 8       Alder 55-64 år                                   Innkalling er startet

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Prioritering av barnehageansatte og lærere i vaksinasjonskøen

Regjeringen har åpnet for at kommunene selv kan prioritere barnehageansatte og lærere lengre fram i vaksinekøen slik at de mottar første vaksinedose senest 3 uker før skolestart for å være beskyttet ved skolestart. Pga forsinkelser i tilsendte vaksiner, samt at mange kommuner må gi fra seg vaksinedoser vil ikke alle i denne gruppen få tilbud om vaksine og være beskyttet før skolestart ved å følge ordinær vaksinekø.

Regjeringen har videre sagt at prioriteringen av lærere og barnehageansatte ikke iverksettes før risikogruppene og helsepersonell har blitt vaksinert. Beredskapsgruppa har besluttet at barnehagepersonell og lærere bør bli prioritert for 10% av vaksinedosene som kommer når alle til og med risikogruppe 7 samt  helsepersonell har fått tilbud om vaksine. For Tjeldsund kommune betyr det at vaksinering av barnehageansatte og lærere tidligst kan påbegynnes i uke 28, muligens uke 29.

Det arbeides med å finne løsninger for prioritering og innkalling av denne gruppen.

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/apner-opp-for-a-prioritere-ansatte-i-barnehager-og-skoler-i-vaksinekoen/

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 25

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er prioriteringsgruppe 6, dvs. innbyggere i aldersgruppe 45-54 år med underliggende sykdom som regnes som risiko. De første innkallingene i prioriteringsgruppe 7 (aldersgruppen 18-44 år med underliggende sykdommer) sendes også ut.

 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette, da det er mange faktorer som er usikre og som kan endre seg. Slik det ser ut nå vil alle personer med underliggende risikosykdommer ha fått mulighet til å starte sin vaksinering innen midten av juli.

  

Registrer deg på vår ringeliste

Nå kan du registrere deg på vår ringeliste hvis du har mulighet til å stille opp på kort varsel. Dersom du skal på reise i sommer, ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.  

 

Dersom du er registrert i Helseboka fra før, kan du regsitrere deg via denne lenken: https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033 

For deg som ikke er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.  

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 23 

1448

41,7

1107

31,9

Uke 24 

1543

44,6

1185

34,1

Uke 25

1714

49,4

1235

35,6

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:  

 • Antall doser forventet i uke 26: 186 doser (31 glass)  
 • Antall doser forventet uke 27:   156 doser (28 glass)

Økende antall av vaksinene gis som dose 1.  

 

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.  

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år 

FHIs foreløpige beregninger viser at vi får en økning i antall vaksiner fra uke 29, med ytterligere økning i uke 30.  Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga. 

 

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi får økte vaksinedoser men ingen å innkalle.  

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe. 

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling: 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.  

 

Er du fullvaksinert en annen plass enn i Tjeldsund?

Hvis du er fullvaksinert et annet sted (annen kommune eller via jobben din), ber vi om at du registrerer deg på nytt i Helseboka. Når du får spørsmål om du ønsker koronavaksine, takker du nei. På forespørselen om hvorfor du takker nei, krysser du av «har fått vaksine et annet sted». Dersom du har registrert deg for vaksine, men har ombestemt deg, ber vi om at du følger samme prosedyre. Da slipper du å få sms- innkalling fra oss.

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Alle har fått tilbud 

  

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 5 

 

Risikokategori 6 

 

Risikokategori 7 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Alder 45-54 år med underliggende  

Sykdommer/tilstander 

Alder 18-44 år med underliggende  

Sykdomer/tilstander 

Alle har fått tilbud

 

Vaksinasjon pågår

 

Innkalling startet 

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon 

Fra og med uke 25 foregår i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området er merket.  

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding. 

 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen. Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon.

 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 24

Gruppa som innkalles til vaksinering nå er Prioriteringsgruppe 6. Dvs innbyggere i alderen 45-54 med underliggende sykdom (som regnes som risiko).

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da det er mange faktorer som er usikre og som kan endre seg. Slik det ser ut nå vil alle personer med underliggende risikosykdommer ha fått mulighet til å starte sin vaksinering innen midten av juli.

Vi har også fått mange spørsmål om muligheten for å stå i egen kø for å kunne stille opp på kort varsel. Denne muligheten har vi nå fått på plass. Skal du på reise i sommer ber vi deg å registrere deg etter at du har kommet hjem slik at muligheten for å møte på kort varsel kan innfris.

For de som allerede er registrert i Helseboka; Registrer deg via denne lenken https://www.helseboka.app/checkin/staff/2691033

For deg som ikke allerede er registrert i Helseboka: Registrer deg som beskrevet nederst i innlegget. Her vil du få spørsmål om du vil stå i kø for å bli kontaktet på kort varsel.

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 22

1373

39,6

973

28,2

Uke 23

1448

41,7

1107

31,9

Uke 24

1543

44,6

1185

34,1

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

 • Antall doser forventet i uke 25; 204 doser (34 glass)
 • Antall doser forventet uke 26; 186 doser (31 glass)

Økende antall av vaksinene gis som dose 1.

 

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

 

Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fra uke 29 forventer vi en dobling av antall tilsendte doser, og fra uke 30 en ytterligere økning. I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte og vel så det av hva vi får i juni. Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga.

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi får økte vaksinedoser men ingen å innkalle. 

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Alle har fått tilbud

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle har fått tilbud

Risikokategori 5

 

Risikokategori 6

 

Risikokategori 7

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Alder 45-54 år med underliggende

Sykdommer/tilstander

Alder 18-44 år med underliggende

Sykdomer/tilstander

Vaksinering pågår

 

Innkalling startet

 

 

Endring av vaksinelokalisasjon

Fra og med uke 25 vil all vaksinering foregå i Skånlandshallen ved Skånland skole. Inngang på hallens kortside – mot barnehagen. Området vil bli merket.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 23

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1955 og yngre). Vi har også startet innkalling av risikogruppe 5 - Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

NB! – Vi har oppdaget en mindre feil i innkallingen Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1956 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen, tlf.: 94 79 64 21 slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

Uke 22

1373

39,6%

973

28,2%

Uke 23 – oversikt fra FHI

1448

41,7%

1107

31,9%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

 • Antall doser forventet uke 24; 180 doser (30 glass)
 • Antall doser forventet i uke 25; 204 doser (34 glass)

 

NB! 2: Om du ønsker vaksine – registrer deg nå i helseboka dersom du er over 18 år

Fra uke 29 forventer vi en dobling av antall tilsendte doser, og fra uke 30 en ytterligere økning. I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte og vel så det av hva vi får i juni. Det er derfor viktig at alle, fra 18 år og oppover, som ønsker vaksine melder seg i helseboka selv om man kan forvente å vente noen uker på innkallinga.

Årsaken til at vi ber om at du registrerer deg allerede nå er at vi om få uker vil få tilsendt mange doser og vi kan ikke risikere at vi har vaksinedoser men ingen å innkalle.

 

Om du har underliggende sykdommer – registrer disse i helseboka slik at du kommer i riktig gruppe.

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle har fått tilbud

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Innkalling påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres foreløpig på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefonen 94 79 64 21

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 22

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 130 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1954 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

Uke 22

1373

39,6%

973

28,2%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet uke 23; 180 doser (30 glass)
 • Antall doser forventet i uke 24; 180 doser (30 glass)

 

I slutten av juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

ASlOxk 2Ra 8trAAAAAElFTkSuQmCC

 

 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 21

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 150 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Det er rapportert et problem om at noen som er eldre enn de som er født i 1954 ikke har blitt innkalt, selv om de er registrert for en tid tilbake. Helseboka er på saken for å finne ut årsaken til dette. Om dette skulle gjelde deg ber vi deg ta kontakt med vaksinetelefonen slik at vi får satt deg inn til vaksinering så raskt dette lar seg gjøre.

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

Uke 21

1321

38%

793

22,8%

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»
 • Antall doser forventet i uke 22; 180 doser (30 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 20 «nye personer»

 

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

ASlOxk 2Ra 8trAAAAAElFTkSuQmCC

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 19 og 20

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt over 200 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet i uke 21; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 80 «nye personer»
 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i vår nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner. Har du mulighet til å bistå? Ta kontakt med fagansvarlig helsesykepleier Lena Torbergsen, tlf 913 38 820, e-post  lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no

 

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

 

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1954 og yngre). Dette er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt over 200 personer i denne gruppen som foreløpig ikke har fått tilbud om vaksine.

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell
 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene

 

Dose 1

Dose 2

 

Antall totalt

Prosent av innbyggere over 18 år

Antall doser

Prosent av innbyggere over 18 år

Uke 18

1205

34,7

393

11,3

Uke 19

1248

35,9

471

13,5

Uke 20

1254

36,1

596

17,2

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene:

Viser til regjeringens pressekonferanse og melding om at de fleste kommunene må gi fra seg vaksinedoser fom uke 23 slik at man kan få vaksinert innbyggere der smittetrykket har vært størst. Omfordelingen kan bidra til at smittetrykket for landet som helhet avtar, færre blir alvorlig syke og må legges inn på sykehus, og færre dør.

For Tjeldsund kommune ser det ut til at vi fra uke 23 vil få tilsendt 23-24 glass, noe som er mer enn i uke 19, men mindre enn ukene som kommer, da får vi flere glass bla. slik at vi kan ta igjen etterslepet på dose 2, også for dem som fikk dose 1 med AstraZeneca.

 • Antall doser forventet i uke 21; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 80 «nye personer»
 • Antall doser forventet uke 22; 276 doser (46 glass) – av disse kan vi tilby vaksine til ca 30 «nye personer»

 

I juli forventer vi å få det dobbelte av det vi får i juni. Det kan bli utfordrende for kommunen, vi er midt i ferien, både for helsepersonell som skal vaksinere samt for de som skal få vaksine og kanskje er bortreist, og innkalling må gå videre til neste på lista.

Tjeldsund kommune ønsker å komme i kontakt med helsepersonell som ikke allerede er tilsatt i kommunen og som kan tenke seg å bistå i var nasjonale og kommunale dugnad med vaksinering. Det kan være at man ikke lenger arbeider som sykepleier, at man er gått av med pensjon eller med uførepensjon, eller studenter som er kommet så langt i studiet at de har fått opplæring og øvelse i å sette intramuskulære injeksjoner.

For dem som er så heldige å ha fått innkalling:

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka.

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden.

 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune

Risikogruppe       

Målgruppe

Status

Risikokategori 1

Beboere i sykehjem

Alle har fått tilbud

Risikokategori 2

Alder 85 år og eldre

Alle har fått tilbud

Risikokategori 3

Alder 75-84 år

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 4

Alder 65-74 år 

Vaksinering pågår

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko: 

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1

Risikokategori 5

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander 

Ikke påbegynt.

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted:

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil.

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding.

 

 

Registrering i Helseboka:

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv.

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES.

 

 BxAAAAAElFTkSuQmCC

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 18

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1953 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende. Gruppa vi jobber med nå er en stor gruppe, og det gjenstår fortsatt ca 250 personer i denne gruppen som ikke har fått tilbud om vaksine enda. 

Vi får mange spørsmål på vaksinetelefonen om «når blir det min tur?». Vi kan ikke gi et godt svar på dette da vi ikke vet hvor mange doser vi får fra uke til uke, vi har heller ikke oversikt over hvor mange som er født i hvert enkelt årstall (selv om vi vet hvor mange som er født innenfor en aldersgruppe).  

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

 • Ca 10 % av dosene til helsepersonell 

 • Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 16 

1010 

29,0 

262 

7,5 

Uke 17 

1110 

32,0 

315 

9,0 

Uke 18 

1205 

34,7 

393 

11,3 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 19; 108 doser (18 glass)  av disse kan vi tilby 30 «nye personer» vaksine 

Antall doser forventet uke 20; 132 doser (22 glass) – av disse kan vi ikke tilby «nye personer» vaksine 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe        

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle som har registrert seg i Helseboka  har fått tilbud om 1.dose (med få unntak) 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Vaksinering pågår 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle som har registrert seg i Helseboka innen 15. april har fått tilbud om dose 1 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Ikke påbegynt. 

 

En liten presisering av hvor vaksinering finner sted: 

Vaksinering utføres på Elvemo, i lokalene ETS-radioen og kulturskolen benyttet, på området hvor ETS videregående skole var. Om du kommer til Folkehøgskolen for Nord-Norge (Gamle Soltun) har du kjørt feil. 

Er du i tvil om hvor vaksinasjonskontoret ligger: GPS-koordinater med lenke til google-kartet ligger i tilsendt SMS-melding. 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 17

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1951 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

Det er meldt flere vaksiner til kommunen fremover. Dette gjør at tempoet i vaksinekøen øker, og vi jobber oss stadig nedover i prioriteringsgruppene. Ønsker du vaksine og ikke allerede har registrert deg i Helseboka er det derfor svært viktig at du gjør dette (informasjon om hvordan du registrerer deg finner du nederst i innlegget).  

 

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

Ca 10 % av dosene til helsepersonell 

Ca 90 % av dosene til de resterende prioriteringsgruppene 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

PfizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Antall doser 

Prosent av innbyggere over 18 år 

Uke 15 

893 

25,7 

261 

7,5 

Uke 16 

1010 

29,0 

262 

7,5 

Uke 17 

1110 

32,0 

315 

9,0 

 

 

Tildeling av vaksiner til kommunen de neste ukene 

Antall doser forventet i uke 18; 150 (25 glass) – ca 90 doser til fullvaksinering (dose 2) 

Antall doser forventet i uke 19; Foreløpig ikke fått tall for denne uka 

 

Status for vaksinasjon i Tjeldsund kommune 

Risikogruppe         

Målgruppe 

Status 

Risikokategori 1 

Beboere i sykehjem 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 2 

Alder 85 år og eldre 

Alle har fått tilbud 

Risikokategori 3 

Alder 75-84 år 

Alle har fått tilbud om 1.dose (med få unntak) 

Risikokategori 4 

Alder 65-74 år  

Vaksinering pågår 

 

Risikogruppe 18-64 høy risiko:  

Alle som har registrert seg i Helseboka har fått tilbud om dose 1 

Risikokategori 5 

Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander  

Ikke påbegynt. 

 

Vi ber om at så mange som mulig – og raskest mulig – etter mottak av SMS melding med beskjed om at det er avsatt dose til vaksinering om å bestille time digitalt, slik at vi sikrer at de som skal ha vaksinen får den. Ikke vent med å bestille time når du får meldingen. Det er også viktig at du som registrer deg digitalt venter med å lukke nettleseren eller gå ut av Helseboka til dere har fått synlig bekreftet time. Dette fordi registreringen er litt forsinket i systemet, og da må man være inne i Helseboka. Dette for å forsikre at registreringen er lagt inn på timelisten i Helseboka. 

Får du ikke til å registrere deg digitalt kan du få hjelp på vaksinetelefonen hverdager kl 09-11. Telefon nummer 94796421. Er spesielt stort trykk på telefonen mellom kl 09-09.30, så vi anbefaler at man fordeler seg utover telefonens åpningstid for å redusere ventetiden 

 

Registrering i Helseboka: 

Det er viktig at alle registrerer seg i Helseboka. Dette vil gjøre jobben med vaksineringen mer effektiv. 

Vi oppfordrer derfor ALLE innbyggerne over 18 år å registrere seg i Helseboka. Dette gjelder også deg som ikke ønsker vaksinen 

Registrering i Helseboka gjøres via lenken: https://helseboka.app/helseboka/checkin/staff/497294 

eller ved å ta kontakt med vaksinetelefon 

NB! Dersom du mottar en lenke som ikke starter med https://helseboka.app i en SMS er ikke SMSen sendt fra kommunen, og lenka må IKKE ÅPNES. 

Oppdatert informasjon om vaksinering, uke 16

Gruppa som vaksineres nå er Prioriteringsgruppe 4. Dvs innbyggere i alderen 65-74 (Innkaller nå de som er født i 1950 og yngre). I tillegg er det av ulike årsaker litt etterslep på eldre innbyggere, og disse vaksineres fortløpende.  

Vaksinene som kommer til kommunen fordeles slik;  

Ca 20 % av dosene til helsepersonell 

Ca 80 % av dosene til aldersgruppen 65-74 

 

 

Antall doser satt i Tjeldsund kommune de siste ukene 

PfizerComirnaty 

Dose 1 

Dose 2 

 

Antall totalt 

Prosent av innbyggere over 18 år