Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Ordningen er behovsprøvd.

 

Aktuelle linker:
Kan jeg få startlån og tilskudd fra kommunen?
Søknadsskjema for startlån og tilskudd