Startlånet skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Ordningen er behovsprøvd. 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon

Bente Solvang, telefon 913 84 292