I perioder og når spylingen er avsluttet ber vi deg tappe skittent vann fra en lavtliggende kran i boligen til vannet er klart.
For eventuelle spørsmål kontakt Einar Jakobsen tlf. 90573165