For søknadsskjema og nærmere opplysninger om spillemidler se www.idrettsanlegg.no

"De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). I tillegg vil staten legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger" - Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Søknadsfrist til kommunen er 15. november hvert år.


Plan for fysisk aktivitet og friluftsliv/naturopplevelser