Søkere kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Søknadsfristen for Tjeldsund kommune er 15. november 2016.

Søknaden sendes til Tjeldsund kommune, Oppvekstavdelingen, 9444 Hol i Tjeldsund.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du -->HER