Vi søker etter undommer som har fylt 16 år pr 01.juni og til 25 år.  Søker over 18 år vil bli foretrukket.

Arbeidet vil være gressklipping, vedlikehold av uteareal, maling og vedlikehold bygg, samt renhold. Søker bes oppgitt om de har sertifikat, evt. kan disponere bil. Fint om dere også oppgir tidligere sommerjobberfaring og tidspunkt du kan arbeide.

Send en kortfattet skriftlig søknad til: post@tjeldsund.kommune.no innen 1. mai 2019. Merk søknaden "Sommerjobb 2019".