www.tjeldsund.kommune.no

Søknadskjema for skjenkebevilling

Søknaden gjelder
Alkoholtype:*
Bevillingssøker er:*
Arrangementstype:*
Bevillingssøker


Opplysninger om kontaktperson
Er skjenkestyrer samme som kontaktperson?*
Opplysninger om skjenkestyrer
Fylles bare ut dersom det ikke er samme som kontaktperson


Opplysninger om stedfortreder

Skjenkested

ArrangementetSkjenketid


Målgruppe, aldersgrense, planer for vakthold etc.

Fakturaopplysninger
Er fakturaadresse lik bevillingssøkers adresse?*
Fylles bare ut dersom den ikke er samme som søkers adresse.

Fylles bare ut dersom den ikke er samme som søkers adresse.

Selvbetjening