Et slagord skal være et ord eller uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig om den nye kommunen. 
 
Vinneren av slagordkonkurransen mottar en pengepremie på kr 5000,- 
 
Ny visjon for Tjeldsund 2020 ble nylig vedtatt i fellesnemnda, og ut i fra visjonen inviterer vi innbyggerne til å være med å utforme kommunens nye slagord. Slagordet skal bygge på visjonen, som sier: «Sammen bygger vi livskraftige samfunn som fremmer vekst, opplevelser og folkehelse» 
 
Send inn ditt forslag innen 26. mai 2019 til post@skanland.kommune.no 
 
Tjeldsund2020_200x518.jpg