Elever og ansatte ønskes velkommen til skolestart i nyskolen i Ramsund
mandag 9. april 2018 kl 8.15!

Fra og med samme dato er det nye ruter for skoleskyssen:
Fjelldal - Ramsund t/r
Myklebostad - Ramsund t/r
Tjeldnes - Ramsund t/r

Nordland Fylkeskommune opplyser om at mindre avvik fra planlagt rutetid kan oppstå,
men ber om at elevene er klare i god tid før planlagt rutetid slik at skyssen blir så effektiv som mulig i oppstartsfasen.

Hjertelig velkommen!