Mandag 21. august 2017

• Fjelldal skole, 1. – 5. årstrinn: kl 08.25
• Kongsvik skole, 1. – 10. årstrinn: kl 08.20
• Ramsund skole, 6. – 10. årstrinn: kl 08.10

Vi ønsker hjertelig velkommen til nytt skoleår