I henhold til kommunens delegasjonsreglement er skolerute for grunnskolene i Tjeldsund kommune for 2018/2019 vedtatt.

Skolerute for Tjeldsund er i alt vesentlig grad identisk med skolerute for videregående skoler i Nordland for 2018/2019. Kommunesammenslåing Skånland/Tjeldsund og felles kompetanseheving for pedagogisk personale i disse to kommunene har gjort det nødvendig for oss også å ta hensyn til skolerute for Troms.

Eventuelt ønske/behov for endring i skoleruta fra den enkelte skole, må behandles i skolens samarbeidsutvalg. Det er ei forutsetning at eventuell endring ikke medfører ekstra skysskostnader for kommunen.

Skoleruta følger som vedlegg.

Vedlegg: Skolerute Tjeldsund kommune 2018/2019