Grunnskoleopplæring er obligatorisk. Barnet skal vanligvis gå på skolen fra begynnelsen av skoleåret i det kalenderåret det fyller seks år. Opplæringsplikten varer i ti år, vanligvis til det året eleven fyller 16 år. Grunnskoleopplæringen skal tilpasses den enkelte elevens evner og forutsetninger. En del av undervisningstiden kan nyttes til valgfrie fag eller kurs, eller legges til en arbeidsplass utenfor skolen. Grunnskoleopplæringen er gratis. Dette gjelder også alt undervisningsmateriell.

Skolerute 2019/2020 og 2020/2021

Skolerute 2018/2019

 


Innskriving i 1. klasse

Innskriving av elever til første klasse skjer tidlig på året det året de skal begynne på skolen.
>> Innskriving skole

Overgang barnehage - skole

Tjeldsund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart. Denne prosedyren gjelder for alle barnehager og skoler.
>> Overgangsskjema barnehage - barneskole (PDF)

Overgang barneskole - ungdomsskole

Tjeldsund kommune vil sikre helhet og sammenheng i grunnskoleopplæringen. Denne prosedyren gjelder for alle skolene.
>> Informasjon overgang barneskole - ungdomsskole (PDF)

Overgang grunnskole - videregående skole

Tjeldsund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom grunnskole og videregående skole. Denne prosedyren gjelder for kommunens ungdomsskoler.
>> Overgangsskjema ungdomsskole - videregående skole (PDF)

>> Kvalitetsvurderingssystem Grunnskole Tjeldsund Kommune (PDF)

Permisjon fra opplæring

Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker (Opplæringsloven § 2-11). Søknaden sendes til aktuell skole.
>> Søknadsskjema Permisjon fra opplæring (PDF)

Aktuelle linker: