Ambulerende skjenkebevilling:
Skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 til deltakere i sluttet selskap i forbindelse med arrangementer som jubileum, bryllup m.v.

Alminnelig skjenkebevilling:
Skjenking alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3  for et enkelt åpent (offentlig) arrangement på 1 – 6 dager som for eksempel konserter, teater, studentuke, festivaler m.v.

Målgruppe:
Åpne eller lukka arrangement der det skal serveres alkohol må ha en ansvarlig bevillingshaver for arrangementet. Det må være en person, og ikke et firma e.l.

Søknadsfrist:
Søknad om ambulerende skjenkebevilling for deltakere i sluttet selskap og alminnelig skjenkebevilling for et enkelt åpent arrangement bør være kommunen i hende senest 3 uker før arrangementet.

Vilkår:
For å få skjenkebevilling for gruppe 2 (hovedsaklig vin), må en også ha bevilling for gruppe 1 (hovedsaklig øl) og for å få skjenkebevilling gruppe 3 (brennevin) må en ha bevilling for gruppe 1 og 2. 

  • Alkoholholdig drikk gruppe 1 = drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 vol. % alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 2 = drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 vol. % alkohol
  • Alkoholholdig drikk gruppe 3 = drikk som inneholder mellom 22 og 60 vol. % alkohol

Krav til dokumentasjon:
Søknadskjema må være riktig utfylt med fullstendige opplysninger. Ved uteservering i telt el.l. må kartskisse legges ved.

Ansvarlig bevillingshaver har ansvar for at:

  • Skjenking av alkoholholdig drikk foregår i samsvar med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.
  • Innvilget skjenketid overholdes.
  • Skjenking av øl i kl. B, C og D og vin ikke skjer til personer under 18 år og at brennevin ikke skjenkes til personer under 20 år.

Skjenketider:
Skjenking av øl og vin kan skje innenfor tidsrommet kl. 08.00 og til kl. 01.00 mandag til torsdag og søndag. Fredag og lørdag kan skjenking foregå fra kl. 08.00 til kl. 03.00.
Skjenking av brennevin kan skje innenfor tidsrommet kl. 13.00 og til kl. 01.00 mandag til torsdag og søndag. Fredag og lørdag kan skjenking foregå fra kl. 13.00 til kl. 03.00.

Hjemmel:
Alkoholloven

Annet:
Kommunen gjør oppmerksom på at innkjøp av alkoholholdig drikk skal foregå fra utsalgssteder med bevilling for salg av øl, eller fra Vinmonopolets steder.
Det må påses at gjestene ikke nyter medbrakt alkoholholdig drikk, eller medtar alkoholholdig drikk når de forlater skjenkestedet.
Bevillingshaver plikter å ha kontroll med all bruk av alkohol i det arrangementet bevillingen gjelder for.

Kontaktinformasjon:
Kontakt sentralbordet dersom du har spørsmål, tlf 769 19 100, eller e-post: post@tjeldsund.kommune.no