Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister

4. april 2019 var den foreløpige skattemeldingen for de fleste lønnstakere og pensjonister klar. 
Utsendelse av skattemeldingen på papir startet også 4. april.
Frist for å søke om utsettelse er 30. april klokken 24:00.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt – ikke ferdig utfylt. Sjekk derfor at alt stemmer.
For å sjekke skattemeldingen, hjelp til innlogging og utfylling av skattemeldingen, se link: https://www.skatteetaten.no/person/
Her finner du også hjelp til å sjekke hvilke fradrag du har krav på. 

Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde blir ikke sendt ut. 
Vedrørende skattemelding og endelig skatteoppgjør for avdøde, se link.
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/avdode/

Husk å sjekke om kontonummeret for utbetaling er korrekt.
For veiledning til å endre kontonummeret for utbetaling, se link:
https://www.skatteetaten.no/skjema/rf-1030a-endre-kontonummer/

Frist for levering av skattemelding er 30. april 2019. 
Er du lønnsmottaker eller pensjonist og leverer skattemeldingen på papir, sender du den til:
Skatteetaten, Postboks 430, Alnabru, 0614 Oslo.
Har du ingen endringer, trenger du ikke sende skattemeldingen. 

 

Skattemelding for næringsdrivende

Næringsdrivende må levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai 2019, se link:
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/skattemelding-naringsdrivende/

Tilleggsforskudd
Tilleggsforskudd betalt etter 1.2.19 er ikke med i skatteberegningen, men godskrives ved skatteoppgjøret.
Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai 2019.
Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av skattemeldingen, se link:
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skatteoppgjor/restskatt/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/skatt/forskuddsskatt/tilleggsforskudd/

For øvrig vises det til Skatteetatens hjemmeside: https://www.skatteetaten.no
Skatteetatens telefonnummer: 800 800 00.

Evenes og Tjeldsund Kemnerkontor har ikke tilgang til å sjekke eller skrive ut foreløpig skattemelding.