Hvem kan benytte selvtester gratis utlevert fra kommunen?
Personer med luftveissymptomer, også vaksinerte
Uvaksinerte og vaksinerte nærkontakter 
 
NB! Alle har plikt til å isolere seg ved positiv selvtest.  
Positive selvtester bør alltid følges opp med PCR-test tatt på nærmeste teststasjon innen 24-timer.
Uvaksinerte nærkontakter har fra 17.11.2021 plikt til å teste seg. 
 
Selvtester utleveres på ETS medisinske senter. Kontakt pandemitelefonen på telefon 902 84 955 for utlevering.  
 
Personer som ikke er i en prioritert gruppe, men som likevel ønsker å teste seg, kan kjøpe selvtester på apotek og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.
 
Regler for testing:
Dersom en person blir bekreftet smittet med covid-19, har uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år en plikt til å teste seg (gjelder fra 17.november). Testingen skal skje enten ved å teste seg i 7 påfølgende dager med selvtester, eller annenhver dag i 7 dager med PCR-test. (Nytt)
 
Følgende personer anbefales å teste seg:
Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus.
Uvaksinerte husstandsmedlemmer under 18 år til en person bekreftet smittet med covid-19. Disse anbefales å følge et av de to testregimene for uvaksinerte husstandsmedlemmer over 18 år. (Nytt)
Vaksinerte husstandsmedlemmer til en bekreftet smittet person anbefales å teste seg to ganger i løpet av en uke. Nærkontakter i husstand anbefales å holde seg hjemme til negativt første prøvesvar foreligger. (Nytt)
I tillegg vil Helsedirektoratet fra 25. november innføre en faglig retningslinje om at uvaksinert helsepersonell med pasientkontakt skal teste seg regelmessig og bruke munnbind i definerte situasjoner. (Nytt)
Mer om selvtester -Se Helse Norges sider om Testing, symptomer og smittevern
 
Råd om testing av nærkontakter – se Nærkontakter og isolering 
 
Praktisk informasjon om selvtestene
Selvtestene som leveres er fra Roche (produsert av SD Biosensor) og Siemens.
Se informasjonsmateriell for selvtest fra:
 
 
 
Testkriterier for corinaviruset (folkehelseinstituttet)