Kirkeverge/daglig leder for begge virksomheter er Elin-Mari Nikolaisen. Fellesrådene slås sammen 1. januar 2020. Menighetsrådene består uendret. Det nye Tjeldsund kirkelige fellesråd vil etter Kirkevalget høsten 2019 bestå av representanter fra menighetsrådene i Tjeldsund, Skånland, Tovik og Astafjord.

Åpningstider på kontoret:
Mandag, tirsdag og torsdag: kl 09.00-14.00
Onsdag: Stengt for publikum
Fredag: kl 09.00-12.00

Bemanning:
Elin-Mari Nikolaisen       kirkeverge
Geir Arne Solum            sokneprest Skånland, Astafjord og Tovik
Ole Vannli                       kirkegårdsarbeider Tjeldsund
Kurt Rochmann              kirketjener/kirkegårdsarbeider Astafjord og Tovik
Jan-Tore Tollefsen          kirketjener/kirkegårdsarbeider Skånland
Ann Karin Karlsen          sekretær
Fredrik Lantz                  kantor Skånland, Astafjord og Tovik
Sokneprest i Tjeldsund, og organist i Tjeldsund er for tiden vakant.

Telefon kirkekontoret: 77089535
E-post: kirkevergen@skanland.kommune.no
ann.karin.karlsen@skanland.kommune.no