Her er endringene som gjelder for Tjeldsund kommune:

Kommune Rute Avfallstype Gammel tømmedag/uke Ny tømmedag/uke
Tjeldsund Fjelldal – Ramsund  Mat/brennbart Torsdag i partallsuker Ingen endring
Tjeldsund Tjeldøya Mat/brennbart Torsdag i partallsuker Ingen endring
Tjeldsund Hårvik - Kongsvik - Fiskefjorden Mat/brennbart Mandag i oddetallsuker Onsdag i partallsuker
Tjeldsund Hårvik - Kongsvik - Fiskefjorden Papir Fredag i uke 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49 Ingen endring
Tjeldsund Fjelldal - Ramsund - Tjeldøya Papir Fredag i uke 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51 Torsdag i uke 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51