Ruskoordinator skal jobbe i samarbeid med psykiatritjenesten og NAV samt den øvrige kommunehelsetjenesten. Koordinere, samordne tverrfaglig samhandling og samarbeid innad i og mellom ETS-kommunene, samt Nordlandsklinikken, Rusteam og ambulant team. Samt ha kunnskap om andre aktører og tjenester som er viktige for behandlingen av tjenestemottaker.

Ruskoordinator skal ha økt fokus på boligsosialt arbeid evt bidra til at boliger for brukere med rusmiddelproblemer kommer med i kommunenes planverk. Ruskoordinator skal samarbeid med arbeidsliv/arbeidsgivere, bistå brukere i arbeidssammenheng.

Kontaktinformasjon

Ruskoordinator Jostein P. Øyan, telefon 480 01 708.
Ruskoordinator har kontor i 1.etg. i gamle del av Kommunehuset på Evenskjer.