Innsamling og behandling av avfall håndteres av HRS.
På deres hjemmeside vil du finne oppdatert info om renovasjonsruter og tømmetider.

Tømmekalender:

Lover og forskrifter