Habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten kan bestå av ulike tjenester alt etter behovet til den det gjelder. Det kan gis opphold i Tjeldsund omsorgssenter, enten som dagopphold eller døgnopphold (korttidsopphold).

>> Inntakskriterier Tjeldsund omsorgssenter (PDF)

Søknad om helse- og omsorgstjenester gjøres via et eget søknadsskjema.
Tjenester vurderes individuelt og gis innenfor lovkrav.