I den forbindelse har vi opprettet kontakttelefon for de som har behov for å snakke med noen.

Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Helsesøster: tlf 913 38 820
Helse- og omsorgssjef: tlf 975 22 073
Psykiatrisk sykepleier: tlf 476 08 275
Døgnåpent Ambulant akutt-team i Narvik: tlf 76 96 86 11

Tjeldsund kommune har iverksatt følgende tiltak:

  • Kriseteamet er satt i beredskap
  • Det er dialog med Barnehuset
  • Anbefalte tiltak er iverksatt på berørte skoler
  • Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på berørte skoler neste uke

Tjeldsund kommune oppfordrer media til å forholde seg til pressekontakt i kommunen, som er ordfører.

Med vennlig hilsen Liv Kristin Johnsen
Ordfører Tjeldsund kommune
Tlf: 918 02 758