Det vises til pressemelding fra politiet den 8.12.17, 14.12.17 og 01.02.18
om sedelighetssak i Tjeldsund kommune.

Kommunen arbeider aktivt med å være tilgjengelig for de som trenger helsehjelp, og har etablert et utvidet lavterskeltilbud. I tillegg arbeider kommunen med forebyggende tiltak.

Vi henstiller alle som trenger noen å snakke med å ta kontakt.
Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Helsesøster Lena Torbergsen: tlf 913 38 820
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen: tlf 476 08 275
Psykiatrisk sykepleier Helge Markussen: tlf: 958 17 138
Kommuneoverlege Barbro Hætta: tlf 913 18 931
Helse- og omsorgssjef: tlf 975 22 073
Døgnåpent Ambulant akutt-team i Narvik: tlf 76 96 86 11

Tjeldsund kommune oppfordrer media til å forholde seg til pressekontakt i kommunen, som er ordfører.

Med vennlig hilsen Liv Kristin Johnsen
Ordfører Tjeldsund kommune
Tlf: 918 02 758