Viser til pressemelding fra politiet av 03.07.18 med informasjon om at saken ble oversendt Statsadvokaten, samt innslag i Harstad Tidende av 07.11.18. 

Kommunens kriseteam arbeider fremdeles aktivt med saken, og det henstilles til alle som trenger noen å snakke med om å ta kontakt. 
Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Viser til våre tilbud:

Døgnkontinuerlig tilbud:
Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn: tlf 975 22 073
mail: elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no
Døgnåpent Unn Narvik, Ambulant akutteam: tlf 76 96 86 11
Politiet i Nordland: 75 58 90 00 eller 02800

Dagtilbud, 08-15.30 på hverdager:
Helsesøster Lena Torbergsen: tlf 913 38 820
mail: lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen: tlf 476 08 275
mail: eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no


Tjeldsund kommune oppfordrer media til å forholde seg til pressekontakt i kommunen, som er ordfører.


Med vennlig hilsen Liv Kristin Johnsen
Ordfører Tjeldsund kommune
mail: liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no
Tlf: 918 02 758