Viser til pressemelding fra politiet 03.07.18 der saken blir oversendt Statsadvokaten til høsten. Kommunens kriseteam arbeider aktivt med saken og det henstilles til alle som trenger noen å snakke med om å ta kontakt. 

Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Vi minner ellers om vårt døgnkontinuerlige tilbud og vårt dagtilbud:

Døgnkontinuerlig tilbud:
Kommuneoverlege Barbro Hætta: tlf 913 18 931 / mail: barbro.haetta@skanland.kommune.no
Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn: tlf 975 22 073 / mail: elisabeth.horn@tjeldsund.kommune.no
Døgnåpent Ambulant akutt-team i Narvik: tlf 76 96 86 11
Politiet i Nordland: 75 58 90 00 eller 02800

Dagtilbud, 08-15.30 på hverdager:
Helsesøster Lena Torbergsen: tlf 913 38 820 / mail: lena.torbergsen@tjeldsund.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen: tlf 476 08 275 / mail: eva.pedersen@tjeldsund.kommune.no
Psykiatrisk sykepleier Helge Markussen: tlf: 958 17 138 / mail: helge.markussen@skanland.kommune.no

Tjeldsund kommune oppfordrer media til å forholde seg til pressekontakt i kommunen, som er ordfører.

Med vennlig hilsen Liv Kristin Johnsen
Ordfører Tjeldsund kommune
mail: liv.kristin.johnsen@tjeldsund.kommune.no
Tlf: 918 02 758