Det vises til pressemelding fra politiet den 8.12.17, 14.12.17, 01.02.18 og 13.02.18
om sedelighetssak i Tjeldsund kommune.

Siktede i sedelighetssaka i Tjeldsund løslates i morgen 14.02.18

Kommunen melder om at

 - Det er gjennomført foreldremøte for berørte skoler i samarbeid med politi, barnevern og    representanter fra barnehuset i Bodø.

- Helsefagteamet i Tjeldsund er tilgjengelig for alle som trenger bistand og hjelp. 

  Dette gjelder også siktede.

- Politiet kan kontaktes dersom noen føler seg utrygge eller har andre spørsmål vedrørende saken.

Vi henstiller alle som trenger noen å snakke med å ta kontakt.
Alle henvendelser mottas og behandles konfidensielt.

Døgnkontinuerlig tilbud:
Kommuneoverlege Barbro Hætta: tlf 913 18 931
Helse- og omsorgssjef Elisabeth Horn: tlf 975 22 073
Døgnåpent Ambulant akutt-team i Narvik: tlf 76 96 86 11
Politiet i Nordland: 75 58 90 00 eller 02800

Dagtilbud, 08-15.30 på hverdager:
Helsesøster Lena Torbergsen: tlf 913 38 820
Psykiatrisk sykepleier Eva Pedersen: tlf 476 08 275
Psykiatrisk sykepleier Helge Markussen: tlf: 958 17 138

Tjeldsund kommune oppfordrer media til å forholde seg til pressekontakt i kommunen, som er ordfører.

Med vennlig hilsen Liv Kristin Johnsen
Ordfører Tjeldsund kommune
Tlf: 918 02 758