PPT-Ofoten drives som et interkommunalt samarbeid mellom seks kommuner og Nordland fylkeskommune. Kommunene som er med i denne tjenesten, er Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik, Evenes og Tjeldsund.

PPT er først og fremst kommunenes sakkyndighetsorgan. Det vil si at barn, unge og eldre som trenger spesialpedagogisk hjelp vurderes av PPT før tiltak iverksettes. 

Ved siden av utredning, sakkyndighetsvurdering, å sikre arbeidet med gode overganger mellom barnehage og skole, og mellom de ulike skolenivåene, veileder PPT foresatte, personale i barnehage og skole. PPT kan holde kurs, foredrag m.m., eller henvise til andre hjelpeinstanser. Tjenesten er gratis.

Tjenesten er opprettet med hjemmel i Opplæringslovens § 5 -6 som sier : "Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste". Tjenesten er lokalisert i Narvik med distriktskontor i Bogen og Tysfjord

Målgrupper for tjenesten er :

  • Barn fra 0 år, unge og voksne som har tilretteleggingsbehov
  • Foreldre
  • Barnehager, skoler og lærebedrifter

Barnehage, skole og helsestasjon/helsevesen kan i samarbeid med bruker, melde behov for hjelp.

 >> Pedagogisk - psykologisk tjeneste for Ofoten