Møtetidspunkt Politisk utvalg Møtested Kommentar

Møter i politiske utvalg

Normal oppstart for møtene er kl. 09.00 i formannskapet og kl. 10.00 i kommunestyret.

6. februar 2019 Formannskapet Kongsvik skole, Møterom 6  
19. februar 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal  
12. mars 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
27. mars 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
9. april 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal  
8. mai 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
21. mai 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal UTGÅR
5. juni 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
18. juni 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal  
12. september 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
24. september 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal  
9. oktober 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
22. oktober 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal  
27. november 2019 Formannskapet Tjeldsund rådhus, KS-sal  
10. desember 2019 Kommunestyret Tjeldsund rådhus, KS-sal